TV NL EN

Kernwapens, ons een zorg

DUUR
210 minuten

70 jaar na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zijn er wereldwijd nog steeds 16.500 kernwapens, tot 1000 keer zo sterk. Daarom heeft de VN 26 september uitgeroepen tot International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Op die dag organiseert de NVMP, Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, een symposium voor artsen en andere geïnteresseerden over de medisch-humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens en stellingname vanuit de gezondheidszorg daartegen. Centrale boodschap: de gevolgen zijn zo desastreus dat structurele medische hulp een illusie is. De enige optie is preventie, oftewel – zoals de VN stelt – eliminatie van deze massavernietigingswapens. Sprekers o.a.:
* Rutger Jan van der Gaag, psychiater, voorzitter KNMG
* Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar UvA
*Jan Hoekema, burgemeester Wassenaar, voorzitter Burgemeesters voor Vrede Nederland
* Susi Snyder, Programme Leader Nuclear Disarmament, PAX
* Mirjam de Bruin, Legal Advisor International Humanitarian Law, Nederlandse Rode Kruis
* Herman Spanjaard, bedrijfsarts, duo-voorzitter NVMP Dagvoorzitter: Peter Buijs, bedrijfsarts, duo-voorzitter NVMP Voor meer info: office@nvmp.org of telefonisch 06-42009559,
Contactpersoon: Dhr. H. van Iterson
Accreditatie toegekend (ABAN): 3 punten