TV NL EN

Klimaat en veehouderij debat

DUUR
90 minuten

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland houden woensdag avond 5 juli het landelijke debat ‘Klimaat en Veehouderij; een intensieve discussie’ in De Balie in Amsterdam. Het debat begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De avond wordt geleid door RTL 4 weervrouw en winnaar van Expeditie Robinson 2015, Amara Onwuka. Welke rol speelt de (intensieve) veehouderij in het klimaat? Zijn de landbouw en specifiek de veehouderij wel de grootste bijdrager s aan uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen? Welke oplossingen biedt de Nederlandse land – en tuinbouw in het klimaatvraagstuk, welke regelgeving uit het Klimaatakkoord van Parijs komt op de sector af en zijn die regels wel op feiten gebaseerd? Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens dit prikkelende debat met zeer aansprekende gasten. Amara Onwuka (discussieleider)
Amara Onwuka is bekend als weervrouw van RTL 4. Onwuka is in dienst van Meteo Consult in Wageningen. Sinds 2013 presente ert zij het uitgebreide weerbericht tijdens het RTL Ontbijtnieuws. Ook is zij te zien bij Editie NL en het Half Acht Nieuws. In 2015 won Onwuka het succesvolle tv-programma Expeditie Robinson.

Eric Douma
Eric Douma is varkenshouder in Friesland, vicevoorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij en vanuit LTO Nederland sinds 2008 bestuurlijk verantwoordelijk voor het energie – en klimaatbeleid in de land – en tuinbouw en het bijbehorende Convenant Schoon en Zuinig.

Marcel Crok
Marcel Crok uit Amsterdam ontwikkelde zich na z ijn studie scheikunde tot wetenschapsjournalist. Hij noemt zich ‘Ecomodernist en klimaatoptimist’. Hij is onder meer auteur van het boek ‘De staat van het klimaat; een koele blik op een verhit debat’. Tevens is hij mede – onderzoeker van het baanbrekende rap port ‘Ammoniak in Nederland – Enkele kritische kanttekeningen’ , waarin wordt gesteld dat het Nederlandse ammoniakbeleid niet effectief is.

Marijn Poels
Marijn Poels is een documentaire – en filmmaker uit het Limburgse Meerlo. In zijn laatste controversiële film “ The Uncertainty Has Settled", stelt hij klimaatverandering en de huidige energie politiek ter discussie. Tijdens dit debat laat hij alvast delen uit de film, die binnenkort wereldwijd online uitkomt, zien. Hidde Boersma
Hidde Boersma uit Amterdam is moleculair bioloog, die in 2009 journalist werd. Hij schreef als wetenschapsjournalist een aantal verhalen over ‘ecomodernisten’ . Dit is een groeiende beweging die pleit voor intensivering van de landbouw als antwoord op het klimaatvraagstuk. “ Intensieve landbouw met hoge opbrengst is beter voor de planeet dan wild – life friendly landbouw. Met die eerste blijft meer ruimte over voor natuur”, meent Boersma.

Bart van Opzeeland
Bart van Opzeeland uit Amsterdam is campagneleider Voedsel bij Milieudefensie. Milieudefensie zet zich in voor de strijd tegen klimaatverandering en fossiele brandstoffen. Van Opzeeland is voor een grondgebonden melkveehouderij. Milieudefensie voert ook actie voor een eerlijke melkprijs voor boeren. “ Zo kan melk duurzaam worden geproduceerd”, is Van Opzeeland van overtuigd.

Rik Grashoff
Rik Grashoff uit Delft is Tweede Kamerlid voor GroenLinks en woordvoerder Landbouw en Natuur. GroenLinks wil een forse krimp van de veestapel en een einde aan de intensieve veehouderij. “ Schaalvergroting is slecht voor de sector. Slecht voor het milieu en dus ook voor de portemonnee van de boeren in het algemeen ” , aldus Grashoff. Tjeerd de Groot Tjeerd de Groot uit Haarlem was tot en met medio dit jaar directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66. Hij wil een duurzamere voedselproductie. “ Een voedselproductie die geen negatieve impact heeft op klimaat, volksgezondheid en milieu. ”

Henny Verhoeven
Henny Verhoeven is doctorandus in beleidsgerichte Milieukunde én boerin. Samen met haar man heeft zij een melkveehouderij in het Brabantse Keldonk . “De houding richting boeren is doorgeslagen. Boeren krijgen geen enkele kans meer . De veehouderij heeft de laatste jaren veel stappen gemaakt. Het wordt tijd dat dit ook gewaardeerd wordt door de politiek! ”