TV NL EN

Kunst en politiek activisme: een problematisch huwelijk?

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. In zijn nieuwe boek De navel van Daphne werpt Maarten Doorman nieuw licht op het doolhof van engagement in de kunst. Het lijkt een lastige combinatie, kunst die politiek betrokken wil zijn. Niettemin is juist zulke kunst de laatste twee decennia steeds meer te zien. Veel hedendaagse kunstenaars zijn tevens activist, ze trekken met een (politieke) boodschap de wereld in om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Maar levert dat ook goede kunst op? Kunst is dubbelzinnig, terwijl van de politiek en de moraal juist ondubbelzinnigheid verlangd wordt. Hoe kan kunst dan politiek of moreel zijn?

Politieke kunst bevindt zich tussen activisme en het esthetisch domein; de kritiek stelt dit vaak gewoon vast in plaats van zich af te vragen of dat wel kan. Doorman buigt zich wel over deze vraag, en verdedigt hier zowel de autonomie van de kunst als haar dubbelzinnigheid. Precies daartegen verzet zich de kunstenaar Jonas Staal. Want juist die dubbelzinnigheid en die autonomie maken de kunst machteloos en ontnemen haar elke mogelijkheid tot engagement. Staal tracht met bijvoorbeeld De Geert Wilders werken 2005-2008 en zijn New World Summit te interveniëren in de politieke werkelijkheid en het publieke debat te entameren. Maarten Doorman en Jonas Staal zullen deze avond met elkaar in debat treden over engagement in de kunst.  Maarten Doorman is schrijver en filosoof. Hij doceert kunstkritiek aan de Universiteit van Amsterdam en cultuurfilosofie aan het University College Maastricht. Van zijn hand verscheen eerder (o.a.) De romantische orde en Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit.

Jonas Staal is beeldend kunstenaar en publicist. Zijn werk richt zich op de relatie tussen kunst, democratie en propaganda. Staal verwierf bekendheid door De Geert Wilders werken 2005-2008, het oprichten van de New World Sumit en het educatieve platform New World Academy.

Marina de Vries, hoofdredacteur van het Museumtijdschrift, spreekt een column uit over kunst en engagement. Foto Marina de Vries: Bob Bronshoff