TV NL EN

Legaal maar fataal

DUUR
120 minuten

Grote multinationale ondernemingen streven winstmaximalisatie na en zetten de consumenten aan tot hyperconsumptie. Deze hyperconsumptie is verantwoordelijk voor veel chronische aandoeningen en voortijdig overlijden. De New Yorkse hoogleraar Sociale epidemiologie Nicholas Freudenberg beschrijft hoe zes grote bedrijfstakken (die tabak, voeding, medicijnen, alcohol, wapens en auto’s produceren) een veel grotere invloed hebben op de gezondheid van de hedendaagse mens dan wetenschappers en beleidsmakers met hun voorlichting- en informatiecampagnes. Terwijl de collectieve invloed van deze bedrijven is gegroeid, hebben overheden steeds vaker een stap terug gedaan en beslissingen genomen waarvan de grote bedrijven profiteerden ten koste van de volksgezondheid. Het streven van de bedrijven naar winstmaximalisatie wordt in verband gebracht met de toenemende lasten van ziekten en aandoeningen en de groeiende kosten voor gezondheidszorg.  Er heeft zich een netwerk gevormd van brancheorganisaties, lobbykantoren en pr-bureaus dat zich samen met door het bedrijfsleven gesponsorde, verkozen functionarissen, wetenschappers en journalisten heeft ontwikkeld tot wat Freudenberg het consumptief-industrieel consumptie complex noemt. De organisaties die dit complex vormen, delen middelen en kennis met elkaar en bespelen ons politieke bestel. Freudenberg schetst het beeld van een moderne samenleving waarin niet meer helder gedacht wordt. Eerst worden jaarlijks miljarden uitgegeven om mensen te verleiden ongezonde producten te kopen, en vervolgens wordt een fractie daarvan uitgegeven om de schade teniet te doen die ‘s werelds meest geraffineerde marketeers hebben aangericht. Een dergelijk volksgezondheidsbeleid is gedoemd te mislukken. Op woensdagavond 25 april om 19.00 uur zal Nicholas Freudenberg de achtergronden van en de problemen die het consumptief-industrieel complex veroorzaakt, bespreken en oplossingen aandragen. Na hem geven Wanda de Kanter, longarts en trekker van de antirookbeweging en Dick Bijl, geneesmiddelendeskundige, een reactie op Freudenberg, ieder vanuit hun eigen expertise. Daarna volgt een forumdebat onder leiding van Hans van der Linde, huisarts.

De avond wordt georganiseerd door Stichting Wemos en de International Society of Drug Bulletins. De voertaal is Engels.
Entreekosten € 5,= inclusief een drankje.