TV NL EN

Leon de Winter, Het Israël van Leon de Winter

DUUR
120 minuten

Israël en de Diaspora zijn innig met elkaar verbonden: veel joden in de diaspora voelen zich sterk en veilig dankzij Israël en Israël maakt gebruik van morele, financiële en politieke steun vanuit de diaspora. Maar de relatie kent ook spanningen. Dankzij een groter wordend zelfbewustzijn binnen de diaspora stellen steeds meer joden vraagtekens bij het karakter van deze relatie. Is Israël wel het natuurlijke centrum van de joodse wereld en cultuur? Horen joden buiten Israël, Israël altijd te steunen? Mag Israël spreken namens de gehele joodse gemeenschap? Mogen joden in de diaspora kritiek uiten op Israël? En geldt Israël nog wel als een garantie op de veiligheid van het joodse volk? In deze lezingenserie zal een aantal invloedrijke denkers reflecteren op deze problematiek. Leon de Winter
Leon de Winter is een van de belangrijkste Nederlands joodse schrijvers en opiniemakers van het moment. Israël duikt vaak op in het leven van zijn romanpersonages en ook in zijn columns en opinieartikelen. Leon de Winter zal in gesprek gaan over de band die hij als Nederlandse jood heeft met dit land. Dit programma is onderdeel van de lezingenserie 'Israël en de Diaspora; een haat-liefde verhouding' georganiseerd door het Menasseh ben Israel Instituut.

Voor €30,- is er een passepartout te koop voor alle vier de lezingen.