TV NL EN

Lerarendebat over Curriculum 2032

DUUR
120 minuten

Afgelopen januari bracht de commissie Schnabel advies uit over hoe het primair en voortgezet onderwijs er in 2032 uit zouden kunnen zien. Veel leraren waren echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie heeft daarom met de staatssecretaris afgesproken eerst verdiepende en verbredende gesprekken met leraren te voeren voordat een nieuw curriculum kan worden opgesteld. De Onderwijscoöperatie organiseert dat samen met AOB, CNV Onderwijs , FvOv, Platform VVO en BON. De opbrengst van deze gesprekken wordt bekend gemaakt op Onderwijscoöperatie.nl en op 1 november als advies aan de staatssecretaris aangeboden. Ook de uitkomsten van het debat van deze avond zullen worden verwerkt in het advies. Tijdens het debat gaan we met leraren in op de volgende vragen: Biedt het rapport van de commissie Schnabel de juiste uitgangspunten voor een nieuw curriculum, op welke manier wil de beroepsgroep een rol spelen bij curriculum ontwikkeling en wat hebben leraren hiervoor nodig. Hartger Wassink (Nivoz) gaat naar aanleiding van advies de commissie Schabel plenair in gesprek met 4 leraren. Daarna heeft het publiek de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Uiteindelijk wordt het publiek gevraagd in groepjes van 5 maximaal 5 adviezen op te stellen via een digitaal formulier. De opbrengsten vormen een onderdeel van het advies dat de Onderwijscoöperatie half november aan de Staatssecretaris zal overhandigen. Bent u leraar en wilt u meepraten en uw mening geven, meldt u dan nu vast aan via "tickets". Meer informatie over de verdiepingsfase Onderwijs2032 kunt u hier vinden.