TV NL EN

Lessen uit Nieuw-Zeeland: opbrengsten van de International Summit on the Teaching Profession

DUUR
120 minuten

Op donderdag 17 april vindt de bijeenkomst ‘Lessen uit Nieuw-Zeeland – opbrengsten van de International Summit on the Teaching Profession’  plaats in De Balie. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we samen met de vier Leraren van het Jaar 2013, minister Bussemaker en andere afgezanten de opbrengsten van de International Summit on the Teaching Profession (ISTP2014). De ISTP vond afgelopen week plaats in Nieuw-Zeeland.

De Leraren van het Jaar 2013, Sara Albone, Rijan van Geene, Jan Willem van den Bos en Tingue Klapwijk, hebben de ISTP bezocht. Zij delen hun bevindingen en observaties met leraren op verschillende manieren: via persoonlijke blogs op de site van de Onderwijscoöperatie, via bezoeken aan scholen en bijeenkomsten waarbij leraren aanwezig zijn, via een workshop op het Lerarencongres van 8 oktober en via de Baliesessie op 17 april. Doel van deze sessie is niet alleen vertellen maar ook inhoudelijk met elkaar bespreken hoe we met elkaar een concreet gevolg kunnen geven aan de ISTP2014: hoe kun je als leraar omgaan met ISTP-bevindingen op school in de dagelijkse lespraktijk? De ISTP is een gezamenlijke inspanning van overheden, vakbonden en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De ISTP is gericht op een open en vrije discussie over succesvol beleid, kansen en uitdagingen binnen het onderwijs en de rol van leraren daarin. De summit stond dit jaar in het teken van gelijke kansen, excellentie en passend onderwijs. Naast de vier Leraren van het Jaar zal ook minister Jet Bussemaker haar ervaringen delen en bespreken met de aanwezige leraren. Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie, zal de bijeenkomst presenteren. Toegang
De toegang is gratis, maar meldt u wel even aan via de 'koop tickets' knop hiernaast.