TV NL EN

Leve Amsterdam: Evgeny Morozov

DUUR
120 minuten

Video On Demand: De Balie T + De Balie Vimeo. Who controls our city? Its citizens, its politicians, or its companies and technologies that operate outside of our visible democratic realm, such as Uber and AirBnb. When discussing the future of Amsterdam, it is impossible to do so without reflecting on the role that digital technologies play, for example “smart” technologies that are meant to make life in Amsterdam easier. Who owns and profits from these technologies? Do they make all of our lives better or just the lives of the lucky few? One of the world’s most renowned internet critics Evgeny Morozov will share his vision on the relation between cities and technology and how this analysis fits within a broader critique of increasingly digitized and financialized capitalism. A story that directly relates to Amsterdam and its decision-making in the coming years. Internet critic, philosopher and scholar Evgeny Morozov has for years shaken up the public debate about technology and internet with his visions – that are often diametrically opposed to predominant truths. In his book To save the world, click here! Morozov argues that you can’t solve political problems with technological solutionism, even in a city like Amsterdam. After his lecture, Morozov will discuss the specific situation in Amsterdam with politicians, experts and stakeholders. Please watch this site for the line-up. About Long Live Amsterdam
The stakes were high for our national elections, but for the people who want to exert influence on their local neighborhood, community and streets, the municipal elections of March 21th 2018 is a crucial moment. What should Amsterdam be like in ten years from now? Amsterdam is more crowded than ever, the housing market is under pressure and tension between poor and rich, white and black and low and high educated people is still there. That’s why De Balie invites interesting international and national speakers to fuel the debate in Amsterdam with their vision and expertise. All visions will come together in the run-up to the big municipal debate organized on March 20th!   NEDERLANDS: Wie heeft de macht over de stad? De inwoners, de politici, of ligt de macht bij bedrijven en technologieën die buiten ons democratisch zichtveld liggen, zoals Uber en Airbnb? Als we naar de toekomst van Amsterdam kijken moeten we de rol van digitale technologie meenemen, denk aan “slimme” technologie die ontworpen wordt om ons leven in Amsterdam makkelijker te maken. Wie profiteert en ontwikkelt deze technologie? Maakt het ons aller leven beter, of slechts dat van een paar individuen? Wereldberoemd internetcriticus Evgeny Morozov deelt in De Balie zijn visie op de relatie tussen steden en technologie. Een verhaal dat direct raakt aan Amsterdam en de keuzes die gemaakt moeten worden in de komende jaren. Internetcriticus, filosoof en academicus Evgeny Morozov schudt al jarenlang elk publiek debat op met zijn tegendraadse visies op technologie en internet, die vaak lijnrecht ingaan tegen heersende waarheden. Met zijn boek Om de wereld te redden, klik hier! bekritiseert hij het idee dat je met technologie politieke problemen kunt oplossen. Morozov houdt Amsterdam een spiegel voor, en gaat na afloop van zijn lezing in gesprek met Amsterdamse politici, experts en belanghebbenden. Onder leiding van Renée Frissen (Actie-onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden) en Tim Wagemakers (redacteur De Balie) spreekt Morozov met onderzoeker Martijn de Waal en wethouder Laurens Ivens (Wonen). Ivens onderhandelde namens de gemeente onder meer met AirBnB. De Waal is co-auteur van het boek De Platformsamenleving Strijd om publieke waarden in een online wereld. Houd de site in de gaten voor de definitieve line-up. Over Leve Amsterdam
Bij de landelijke verkiezingen stond er veel op het spel, maar voor wie invloed wil hebben op zijn eigen buurt, wijk en straat zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een cruciaal moment. Hoe moet Amsterdam er over 10 jaar uitzien? De stad is drukker dan ooit, de woningmarkt kookt droog en tegelijkertijd laat onderzoek zien dat tegenstellingen in de stad tussen arm en rijk, wit en zwart en hoog- en laagopgeleid nog volop aanwezig zijn. Daarom vraagt De Balie in de reeks ‘Leve Amsterdam’ inspirerende buitenlandse denkers het debat in Amsterdam open te breken met hun visie en expertise. Leve Amsterdam bestaat uit een drieluik, met in het najaar visies van buitenlandse sprekers, vervolgens gesprekken met lijsttrekkers en daarna het grote lijsttrekkersdebat.
Voertaal: Engels