TV NL EN

Leve Amsterdam: George Ferguson

DUUR
120 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. George Ferguson inspireerde politicoloog Benjamin Barber en was als burgemeester van Bristol de man die liet zien hoe lokaal bestuur impact heeft. Als één van de meest succesvolle burgemeesters van de afgelopen 20 jaar initieerde hij een lokale munt, De Bristol Pound, en maakte hij Bristol de groenste stad van Europa. Maar ook Amsterdam, gelooft hij heilig, kan grote veranderingen tot stand brengen als het maar wil. Na twee afleveringen Leve Amsterdam, met Saskia Sassen en Evgeny Morozov, presenteert De Balie in het laatste deel van het drieluik George Ferguson, een man van de praktijk. "You cannot produce a good city without breaking the rules", is zijn motto. Hij reist de hele wereld over om steden te vertellen hoe ze weerbaarder kunnen worden in tijden van klimaatverandering, terrorisme en sociale spanningen. En richt vanavond voor het eerst zijn blik op Amsterdam. Een goede stad is volgens George Ferguson een weerbare stad, waar gemeenschappen in staat zijn de schokken en spanningen te absorberen die op ons afkomen. George Ferguson, voormalig gekozen burgemeester van Bristol (De groenste stad van 2015), onderzoekt in De Balie vanuit zijn ervaring als architect, stadsplanner en ondernemer, hoe vitaal onze steden zijn. Tegenlicht maakte een aflevering over zijn baanbrekende werk in Bristol. Is Amsterdam een weerbare stad? Hij gaat erover in gesprek met o.a. Najah Aouaki, econoom, stadsmaker en initiatiefnemer van Het Javakwartier en Rutger Groot Wassink, lijstrekker GroenLinks Amsterdam. Over Leve Amsterdam
Bij de landelijke verkiezingen stond er veel op het spel, maar voor wie invloed wil hebben op zijn eigen buurt, wijk en straat zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een cruciaal moment. Hoe moet Amsterdam er over 10 jaar uitzien? De stad is drukker dan ooit, de woningmarkt kookt droog en tegelijkertijd laat onderzoek zien dat tegenstellingen in de stad tussen arm en rijk, wit en zwart en hoog- en laagopgeleid nog volop aanwezig zijn. Daarom vraagt De Balie in de reeks ‘Leve Amsterdam’ inspirerende buitenlandse denkers het debat in Amsterdam open te breken met hun visie en expertise. Leve Amsterdam bestaat uit een drieluik, met in het najaar visies van buitenlandse sprekers, vervolgens gesprekken met lijsttrekkers en daarna het grote lijsttrekkersdebat. Voertaal: Engels Redactie: Tim Wagemakers George Ferguson inspired political scientists such as Benjamin Barber and showed as former mayor of Bristol how local governance can change cities. As one of the most successful mayors of the past 20 years he initiated a local currency, the Bristol Pound, and transformed Bristol into the greenest European city. And he strongly belives that also Amsterdam can be the architect of big changes, if the city wants to. In the last episode of Leve Amsterdam, after events with Saskia Sassen and Evgeny Morozov, De Balie presents George Ferguson. “You cannot produce a good city without breaking the rules is his motto. All over the world he tells the story of how cities can become more resilient in times of climate change, terrorism and social tensions. Tonight he focuses for the first time, on the city of Amsterdam. When George Ferguson became mayor of Bristol, the city was in transition, a big gap between the rich and the poor. Ferguson sees his home city as an urban and environmental laboratory and ensured Bristol played an international role as 2015 European Green Capital. As a visitor and admirer of Amsterdam he celebrates its unique qualities but suggests there is much to learn here too. He will discuss this with o.a. Najah Aouaki, economist and city-maker and Rutger Groot Wassink, GroenLinks Amsterdam. Please watch the site for the line-up! About Long Live Amsterdam
The stakes were high for our national elections, but for the people who want to exert influence on their local neighborhood, community and streets, the municipal elections of March 21th 2018 is a crucial moment. What should Amsterdam be like in ten years from now? Amsterdam is more crowded than ever, the housing market is under pressure and tension between poor and rich, white and black and low and high educated people is still there. That’s why De Balie invites interesting international and national speakers to fuel the debate in Amsterdam with their vision and expertise. All visions will come together in the run-up to the big municipal debate organized on March 20th! Language: English Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke Industrieele Groote Club