TV NL EN

Leve Amsterdam: Saskia Sassen

DUUR
120 minuten

Video on demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. De mondiale stad Wereldwijd zien we een verschuiving op de woningmarkt in steden waarbij er steeds minder plek is voor de midden- en arbeidersklasse. De oorzaak hiervan wordt vaak aan gentrificatie en bevolkingsdichtheid toegewezen, maar volgens wereldberoemd socioloog Saskia Sassen is dat niet het grootste probleem. In De Balie gaat zij in op een onderbelicht aspect van de discussie over de huizenmarkt: de landroof door grote corporaties in steden. En vertelt ze over de belangrijkste ontwikkelingen in steden wereldwijd. Hoe moeten steden als Amsterdam zich staande houden in een geglobaliseerde wereld? En welke kansen liggen er in steden om sociale verhoudingen gelijk te trekken? Saskia Sassen is socioloog en professor aan de Universiteit van Columbia waar ze de denktank Global Thought voorzit. Ze schreef meerdere boeken en wordt gezien als één van de meest invloedrijke sociologen wereldwijd. Haar laatste boek Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (Acco) werd alom geprezen. In De Balie deelt ze haar – over meer dan 20 jaar gevormde – gedachten over de positie van de stad en vraagt ze Amsterdamse beleidsmakers en experts hun eigen antwoorden hierop te formuleren. Na afloop van haar lezing schuift hoogleraar grootstedelijke vraagstukken Zef Hemel aan. Over Leve Amsterdam
Bij de landelijke verkiezingen stond er veel op het spel, maar voor wie invloed wil hebben op zijn eigen buurt, wijk en straat zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een cruciaal moment. Hoe moet Amsterdam er over 10 jaar uitzien? De stad is drukker dan ooit, de woningmarkt kookt droog en tegelijkertijd laat onderzoek zien dat tegenstellingen in de stad tussen arm en rijk, wit en zwart en hoog- en laagopgeleid nog volop aanwezig zijn. Daarom vraagt De Balie in de reeks ‘Leve Amsterdam’ inspirerende buitenlandse denkers het debat in Amsterdam open te breken met hun visie en expertise. Leve Amsterdam bestaat uit een drieluik, met in het najaar visies van buitenlandse sprekers, vervolgens gesprekken met lijsttrekkers en tot slot het grote lijsttrekkersdebat. Voertaal: Engels The terms gentrification and density are not quite sufficient in capturing the issues on the housing market in a growing number of cities worldwide, according to sociologist Saskia Sassen. She points out an underestimated trend: that of urban land grabs by major corporations, also in Amsterdam. At the same time the modest middle and working classes –often the majority of urban residents– increasingly cannot afford to live in cities that may have been home to many generations. What does this trend tell us about cities in today’s global world? And what does this say about Amsterdam and its ever more tense housing market? Saskia Sassen is the Robert S. Lynd Professor of Sociology and Member, The Committee on Global Thought, Columbia University (www.saskiasassen.com). She is the author of several books and the recipient of diverse awards and mentions, ranging from multiple doctor honoris causa to named lectures and being selected for various honors lists. Her recent book is Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (Acco). She will share her vision on the future of cities worldwide and will ask policy makers and experts in Amsterdam to formulate their own answers. After her speech professor Urban and Regional Planning Zef Hemel will join the discussion.

About Long Live Amsterdam
The stakes were high for our national elections, but for the people who want to exert influence on their local neighborhood, community and streets, the municipal elections of March 21th 2018 is a crucial moment. What should Amsterdam be like in ten years from now? Amsterdam is more crowded than ever, the housing market is under pressure and tension between poor and rich, white and black and low and high educated people is still there. That’s why De Balie invites interesting international and national speakers to fuel the debate in Amsterdam with their vision and expertise. All visions will come together in the run-up to the big municipal debate organized on March 20th! Language: English