TV NL EN

LINKS PACT: Amsterdam Fearless City

DUUR
120 minuten

Voertaal: Engels Op deze avond praten Marjolein Moorman (PvdA), Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Laurens Ivens (SP), deelnemers aan het Links Pact, over hun voornemen om Amsterdam een voortrekkersrol te laten spelen in de beweging van progressieve Europese Steden. Deze beweging wil Europese steden veranderen in plekken waar alle burgers zonder angst en onzekerheid kunnen leven. De lijsttrekkers gaan na een inleiding van Frans Bieckmann in gesprek met een Barcelonese wethouder over de internationale ‘municipalistische’ beweging en de mogelijkheden voor wederzijds leren en samenwerking. In een wereld waarin angst en onzekerheid worden gebruikt om de haat tussen bevolkingsgroepen aan te wakkeren, en waarin materiele en economische ongelijkheid, vreemdelingenhaat en autoritarisme in opmars zijn, staan overal in Europa en daarbuiten steden en gemeentes op ter verdediging van democratie, verdraagzaamheid, solidariteit, ‘the commons’ en mensenrechten. In juni 2017 kwamen in Barcelona 700 vertegenwoordigers van stadsbesturen en stedelijke bewegingen uit de hele wereld bijeen in het kader van de Fearless City Conferentie, om een internationaal ‘municipalistisch’ netwerk te vormen. Dat kan bouwen aan een Europa van de burgers, waar nationale overheden en Europese instituties falen. Zij staan voor radicale democratie, het onder gemeenschappelijk beheer terugbrengen van geprivatiseerde diensten, een sociale en duurzame economie en een drastische vernieuwing van de politiek. Progressieve steden in Europa en daarbuiten hebben elkaar nodig om de strijd aan te gaan tegen de (financiële) globalisering, tegen de ‘marktkrachten’ die steden overnemen en tegen elkaar uitspelen, tegen de groeiende ongelijkheid en onzekere levens- en werkomstandigheden die daarvan de consequentie zijn en tegen het gebrek aan democratische besluitvorming in de Europese instituties die deze processen faciliteren. De stad is de plek waar de gevolgen het scherpst voelbaar zijn, en ook voor veel problemen het niveau om een alternatieve koers in te slaan. Maar voor sommige van deze grens overstijgende krachten is het nodig gezamenlijk een vuist te maken.  Met:  • Marjolein Moorman, lijsttrekker van PvdA Amsterdam.
• Laurens Ivens, lijsttrekker van SP Amsterdam
• Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van GroenLinks Amsterdam
• Frans Bieckmann, onderzoeker en schrijver van het boek Podemos – Nieuwe linkse politiek in Spanje, over onder meer de nieuwe burgerbewegingen    die grote Spaanse steden besturen
• Gala Pin Ferrando, wethouder voor Participatie in Barcelona namens het burgerplatform Barcelona en Comu dat sinds 2015 deze stad bestuurt. Toegang is gratis, maar meld je wel aan via tickets-knop hier rechtsboven.