TV NL EN

Look into the Soul Rudiger Safranski on the state of Europe

DUUR
120 minuten


Live webcast
from 17:30 C.E.S.T. Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. Wat gaat er mis in Europa? Heeft het idee Europa nog kans van slagen? Niemand heeft het karakter van Europa en de Europese cultuur zo nauwkeurig geanalyseerd als de befaamde Duitse filosoof en schrijver Rudiger Safranski. Hoewel Safranski doordrongen is van de schoonheid en ideeën die de Europese cultuur heeft voortgebracht – Safranski schreef veelgeprezen biografieën over filosofen als Nietzsche, Schiller en Goethe – is hij bezorgd over de huidige status van Europa. Nu de toekomst van Europa onzeker lijkt, duidt Rudiger Safranski tijdens het forum de ziel van Europa. Is de culturele verscheidenheid van Europa een last of juist een zegen? Moeten Europese landen hun nationale bewustzijn overstijgen om Europa een kans van slagen te geven? En wat is de huidige positie van Duitsland in Europa, nu hun aanvankelijk optimistische leidersrol op scherp staat? Rudiger Safranski deelt zijn filosofische kijk op de cultuur, identiteit en huidige staat van Europa. Rudiger Safranski is filosoof en schrijver van een reeks internationaal geprezen biografieën over Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche en Schiller. Daarnaast publiceerde hij filosofische boeken over het kwaad (1997) en globalisering (2003). Begin dit jaar ontstond er een hevige discussie over een artikel waarin Rudiger Safranski samen met de filosoof Peter Sloterdijk zich kritisch uitsprak over het Europees beleid van bondskanselier Angela Merkel.

     What’s going wrong in Europe? The infamous German philosopher and writer Rudiger Safranski analyses the character of European culture and identity.  What’s going wrong in Europe? Can the European ideal still succeed? The European character has never quite been analysed with the same care and vigour as shown by the infamous German philosopher and writer Rudiger Safranski. Even though Safranski’s work is full of the beauty and knowledge that European culture has to offer—Safranski has written acclaimed biographies on philosophers such as Nietzsche, Schiller and Goethe—he is still concerned as to the current state of Europe. During the forum, Safranski will discuss the very soul of Europe as defined today, with the future of Europe in uncertainty. Is the great cultural variety of Europe a burden or a blessing? Should European countries put their national consciousness aside to give Europe a fighting chance? And what is German’s current position in Europe, considering their initially optimistic role of leadership is being put to the test? Rudiger Safranski shares his philosophical view on culture, identity, and the current state of Europe. Rudiger Safranski is a philosopher and writer of a series of internationally acclaimed biographies on Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche and Schiller. Next to that he has published works on the philosophy of evil (1997) and globalisation (2003). An intense discussion came about earlier this year, after the publication of an article where Rudiger Safranski and philosopher Peter Sloterdijk turned a critical eye on the policies of Chancellor Angela Merkel. Maria Vlaar will moderate this programme. This programme will be in German, with translation in English.