TV NL EN

Makeronderwijs in Nederland

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. "Wat ik hoor vergeet ik, wat ik zie onthoud ik, wat ik doe begrijp ik”. Met deze uitspraak gaf Confucius 2.500 jaar geleden een belangrijk principe weer: we begrijpen de wereld beter als we er actief mee aan de slag gaan, niet als we er alleen over praten. In het maken ontmoeten we de wereld, krijgen we nieuwe ervaringen en leren we over wat werkt en wat niet. Maken leidt tot kennis, inzichten en mogelijkheden. Uitvinden als een manier van leren. Wat is Makeronderwijs?
In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D printers en allerhande elektronica. De leerlingen van vandaag kunnen deze gereedschappen gebruiken om hun creativiteit te laten ontluiken. De afstand tussen een idee en een product is heel klein geworden. Leerlingen die op deze manier “maker” worden leren ongemerkt.  De leraar
Maar wat vraagt dat van de leerkracht en de manier waarop je het onderwijs inricht? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het van belang het zelf te proberen en te ervaren. Waag Society organiseerde samen met The Learning Lab, Frysklab en FabKlas in oktober 2015 een Teacher maker Camp voor docenten uit het Nederlandse onderwijs. De bedoeling hiervan was om hen kennis te laten maken met de nieuwste maaktechnieken zoals digitale fabricage, 3D-printen, electronica en programmeren. Maar vooral om ze voor even hun 'leraarspet' af en leerlingpet op te laten zetten, de kans te krijgen geïnspireerd te raken, veel te leren en te reflecteren op hun eigen onderwijspraktijk en zelf te maken wat zee altijd al hebben willen maken. Waarom Makeronderwijs?
Het maakt van leerlingen autonome producenten i.p.v. consumenten. Dit draagt allerlei belangrijke implicaties in zich. Psychologisch draagt het bij aan een gevoel van zelfbeschikking over het leven. Filosofisch stelt het vragen over de mogelijke effecten en consequenties voor anderen en de samenleving van hetgeen we maken. Economisch kan het bijdragen aan de transitie van een industriële en centraal gestuurde economie naar een innovatief en bottom-up gestuurde economie. Politiek ondersteunt het het idee van een participerende samenleving. En zo zijn er nog veel meer waardevolle lesen uit te halen. Leren door maken is een vorm van leren die we enorm onderschatten. Het geeft richting en context aan hetgeen dat je leert. Een leerling construeert zijn of haar eigen kennis: dat is een hele sterke en bestendige manier van leren. Maken doet ook een beroep op ambachtelijke vaardigheden waar de waardering soms voor verdwenen is: de vaardigheden van de vakman en vakvrouw. Enkele uitdagingen van het Makeronderwijs: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen dezelfde toegang hebben tot de nieuwste technieken?
Wat betekent Makeronderwijs voor leerkrachten en de organisatie van het onderwijs?
Hoe kunnen we van elkaar leren en opschalen?
Welke ethische aspecten zijn verbonden met Makeronderwijs? Platform Maker Education
In De Balie gaan we samen met experts, docenten en schoolleiders praten over het belang van Makeronderwijs in de 21ste eeuw, blikken we terug op de geleerde lessen van de deelnemers van het Teacher Maker Camp en bespreken we welke stappen nodig zijn om Makeronderwijs te laten wortelen in het Nederlandse onderwijssysteem. Tevens wordt Platform Maker Education gelanceerd. Op deze website kunnen geïnteresseerden meer te weten komen over Makeronderwijs, zien wat waar in het het land gebeurt, een voucher aanvragen om samen met een maker space een activiteit te ontplooien en startprojecten / lesmateriaal downloaden.   https://www.MakerEducation.nl