TV NL EN

Masterclass groepsplanloos werken door Wijnand Gijzen

DUUR
90 minuten

In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt werken met groepsplannen door veel leerkrachten ervaren als 'weinig effectief en zeer tijdrovend'. Er zijn scholen die deze werkwijze hebben afgezworen of erover denken. Aan de andere kant is het zinvol om leerresultaten en -doelen inzichtelijk te krijgen.

De Meesterschappers zien nadelen en voordelen van "groepsplannen" en hebben Wijnand Gijzen uitgenodigd om om een masterclass te geven over "groepsplanloos" werken (dat past in Opbrengstgericht Passend Onderwijs).

Voor meer info: http://www.masterclassopo.nl/groepsplanloos/