TV NL EN

Meesterschappers: kernprocedure & matching

DUUR
90 minuten

Eind vorig schooljaar was er veel te doen omtrent de vernieuwde kernprocedure en de invoering van het matchingsysteem in Amsterdam. In verschillende media hebben we voors en tegens gehoord, maar we zijn ook benieuwd hoe u dit ervaart? De eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar zal daarom in het teken staan van dit onderwerp! We organiseren een gespreksavond waarbij 2 vragen centraal staan: 1. Hoe kunnen scholen omgaan met ervaren druk van ouders, voortgezet onderwijs, of andere externe partijen op het besluit van de basisschool?

2. Hebben ouders in het nieuwe matchingsysteem voldoende keuzevrijheid of is er sprake van overregulering vanuit de gemeente? Om het gesprek meer body te geven nodigen we mensen uit die vanuit de verschillende visies kijken naar dit onderwerp. Aan het gesprek zullen onder andere deelnemen: Herbert de Bruijne: breed bestuurlijke overleg (BBO) Dieneke Blikslager: leerkracht en directie PO Menno van de Koppel: Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) Het gesprek zal geleid worden door Jorn Matena (vanuit &MAES) en zal plaatsvinden op 29 september in De Salon van De Balie.
Programma (vanaf 19:30)
19:15 Inloop (koffie & thee)
19:30 Opening (inventarisatie in de zaal)
19:45 Stelling 1 (m.b.t. kernprocedure)
20:15 Spreker
20:25 Stelling 2 (m.b.t. matching)
20:55 Rondvraag & adviezen
21:00 Afsluiting (+ ALV voor leden) Aanmelding & tickets
Deelname aan deze middag is voor onze leden gratis, de rest betaalt slechts 10 euro. We zitten in de Salon van De Balie. We willen iedereen vragen om zich vooraf aan te melden, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de zaalindeling. We kijken weer uit naar uw komst!