TV NL EN

Merav Michaeli over Gender-verhoudingen in Israel

DUUR
120 minuten

Het eigenzinnige en feministische Knessethlid (Arbeiderspartij) Merav Michaeli zal spreken over de invloed van het leger, de orthodoxie en het zionisme op man-vrouw verhoudingen in Israël. Micheali is naast politica ook een prominente opiniemaakster, die als presentatrice, documentairemaakster en opinieschrijfster voor Haaretz vaak opkwam voor vrouwenrechten. Zij is ook de kleindochter van de vereerde en verguisde en uiteindelijk vermoorde politicus Rudolf Kastner. Informatie over de lezingenserie
Over de lichamelijkheid van een spiritueel volk – gender, seksualiteit en het lichaam in de Joodse geschiedenis
Hoewel joden vaak worden geassocieerd met spiritualiteit, speelt het lichaam een belangrijke rol in de joodse geschiedenis. Niet alleen zijn er anti-joodse stereotypen die bepaalde lichamelijke kenmerken verbinden aan joden (joden als nerveus, vrouwelijk, klein, grote neus), ook joden zelf waren vaak bezig met hun lichaam, mannelijkheid en vrouwelijkheid – op religieus vlak met bijvoorbeeld de besnijdenis, de reinheidswetten, maar ook op cultureel vlak. We zien het bij Max Nordau’s Muskeljudentum, of Otto Weiningers theorieën over vrouwelijkheid bij joden, maar ook in het Zionistische mannelijkheidsideaal van de Sabre, de trend van neuscorrecties en de antilichamelijkheid in bepaalde ultra-orthodoxe kringen. De laatste jaren is op dergelijke onderwerpen door toonaangevende joodse wetenschappers baanbrekend antropologisch en cultuurhistorisch onderzoek gedaan. Een aantal van hen zal speciaal voor deze lezingenserie naar Nederland komen.
 
De overige lezingen
10 september: Aesthetic surgery, the Jews, and the invention of beauty 11 januari: Joodse Thema's in een Gay Fantasia 03 februari: Robert Jütte: The Naked Jewish Body