TV NL EN

Met een schone lei?!

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen online via De Balie TV en op De Balie Vimeo. Historisch gezien is de betrokkenheid van de overheid in onze journalistiek – zoals via haar steun voor nationale en regionale omroepen – verklaarbaar. Maar is deze vorm van betrokkenheid in het huidige medialandschap nog wel te legitimeren? Waarom worden omroepen wel gesubsidieerd en krantenuitgevers niet?

Oké, kranten worden wel gematst met een gunstig belastingtarief. Maar waarom geldt dat gunstige belastingtarief dan weer niet voor online nieuwsplatforms? Bovendien: leidt de betrokkenheid van de overheid op deze manier daadwerkelijk tot voldoende diverse en kwalitatieve journalistiek op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau? De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) vindt de manier waarop de overheid zich nu in de journalistiek mengt merkwaardig. Het past gewoon niet meer. De functies van journalistiek in onze democratie zijn belangrijk, maar worden in het digitale medialandschap door vele nieuwe partijen ingevuld. Burgers komen op vele manieren aan informatie. Informeren, agenderen en controleren is niet uitsluitend meer aan de beroepsgroep van journalisten en/of traditionele massamedia voorbehouden. Daarop zal de overheid haar beleid dan ook moeten aanpassen. Tijdens dit debat zullen we daarom een gedachte-experiment uitvoeren: wat als we nu met een schone lei mochten beginnen? Welke rol zou er dan voor de overheid zijn weggelegd? Wat wordt dan overgenomen door de markt of zelfs door individuele burgers? En wat zegt dat uiteindelijk over de huidige invloed van de overheid op de journalistiek? Met o.a. Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier), Bart Brouwers (journalist), Bart Drenth (raadslid RMO), Mariëtte Wolf (Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten), Alexander Pleijter (lector journalistiek & innovatie), Kees Boonman (politiek journalist) en Frank Huysmans (hoogleraar Bibliotheekwetenschap UvA). De inleiding wordt verzorgd door RMO raadslid Paul Frissen en het gesprek zal worden gemodereerd door Marianne Zwagerman. Dit programma komt tot stand in samenwerking met de RMO.  In het briefadvies Meerstemmigheid laten klinken. Journalistiek in een veranderend medialandschap stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) dat het veranderende medialandschap om een andere betrokkenheid van de overheid vraagt. Het briefadvies is te downloaden op de website: www.adviesorgaan-rmo.nl.