TV NL EN

Michael Ignatieff on Europe and the battle for democratic freedom

DUUR
120 minuten

Na het succes van eerdere programma’s dit seizoen over de Molukse identiteit en geschiedenis presenteert De Balie met medewerking van verschillende 3e en 4e generatie Molukkers een follow-up programma, waarbij we nog dieper ingaan op de vraag wat het voor deze generatie betekent om Moluks te zijn en hoe je dat vormgeeft. De kracht van de Tifa from De Balie on Vimeo. Hoe kijken 3e en 4e generatie Molukkers naar de geschiedschrijving zoals die tot nu toe over de Molukkers is gepresenteerd. Op wat voor manier willen zij nieuwe verhalen integreren in het bestaande narratief? Hoe positioneren Molukse jongeren zich in het hedendaags debat over racisme, het koloniale verleden en nationale identiteit? En wat zijn de factoren die bepalend zijn voor hun identiteit, welke rituelen en tradities koesteren ze en op welke punten kijken ze liever vooruit? Tijdens deze middag vertonen we o.a. de korte film TIFA van Jeftha Pattikawa, is er een monoloog van acteur Joenoes Polnaya, muziek van Jessica Manuputty en gaan we in gesprek met verschillende 3e en 4e generaties Molukkers en het publiek. De Tifa
De Tifa is een slaginstrument afkomstig van de Molukken. Van oorsprong werd de Tifa geslagen om tijdens belangrijke ceremonies in contact te komen met de geestenrijk. Elke slag heeft een diepere betekenis en hoort bij een specifieke clan. Door de tijd heen heeft de Tifa een symbolische betekenis gekregen. Zo lang de Tifa klinkt leeft het Molukse volk. Presentatie: Deborah Siahaya en Mirthe Frese