TV NL EN

Midden-Oosten Report: Berichten uit het Midden-Oosten

DUUR
120 minuten

DIT PROGRAMMA IS VERPLAATST NAAR 4 DECEMBER!

De Balie presenteert dit najaar het Midden-Oosten Report, een programmaserie met experts, politici en journalisten die ons helpen een gefundeerde mening te vormen over de politieke actualiteit in het Midden-Oosten. In het derde programma bespreken we de berichtgeving over het Midden Oosten en ons beeld dat daardoor wordt gevormd.

Beeldvorming
Het conflict in Syrië toont aan hoe lastig het is om in oorlogsgebied een volledig beeld te geven van de situatie met een diversiteit van goede bronnen. Hoe doen Nederlandse media dat? En wie zijn dan de bronnen achter het nieuws dan? Daarnaast rijst de vraag wat voor waarde je moet hechten aan berichtgeving van binnenuit, zoals burgerjournalistiek, of aan berichtgeving van buitenaf zoals correspondenten in buurlanden. Is objectieve berichtgeving vanuit conflictgebieden überhaupt mogelijk? Ook kijken we in hoeverre sociale media het speelveld van de journalist heeft verruimd of beperkt en welke invloed deze nieuwe bronnen hebben op onze eigen beeldvorming. Met een panel van journalisten en experts gaan we in debat over hoe de berichtgeving over het Midden Oosten en daarmee ons beeld over de regio tot stand komt.

Over het Midden- Oosten Report
Er is niet één regio in de wereld waar zo veel op het spel staat als in het Midden-Oosten. Een bloedige burgeroorlog in Syrië die zich dreigt te ontwikkelen tot een regionaal sektarisch conflict. Een coup in Egypte. Moslim-extremisme dat steeds meer om zich heen grijpt. Gigantische vluchtelingenstromen. Een extreem verdeelde internationale gemeenschap die geen strategie lijkt te hebben hoe op al deze ontwikkelingen te reageren. Maar ook een onvermoeibare bevolking die keer op keer bewijst af te willen rekenen met een cultuur van nepotisme en dictatuur. Deze serie helpt ons de situatie te duiden.

Dit programma is een samenwerking met Free Press Unlimited