TV NL EN

Midden-Oosten Report: Erdogan, Sultan van Turkije

DUUR
120 minuten

For English scroll down Video-On-Demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. Terwijl de belegering van Aleppo tienduizenden vluchtelingen naar Turkije brengt, ontvluchten Turkse Koerden zelf het oosten van hun land. De strijd in zuidoost Turkije heeft de afgelopen paar maanden al aan honderden burgers het leven gekost. Journalisten die de regering bekritiseren worden gemuilkorfd. Is er nog sprake van een vrije democratie in Turkije? En in hoeverre zijn deze ontwikkelingen terug te voeren op de ambitie van één man; Recep Tayyip Erdoğan? Karabekir Akkoyunlu, Turkije-expert en professor aan de universiteit van Graz, geeft een lezing over de recente politieke ontwikkelingen in Turkije. In de verkiezingen afgelopen zomer verloor de AKP (de partij van Erdoğan) voor het eerst sinds dertien jaar een absolute meerderheid. Daarentegen wist de linkse HDP (ontstaan uit de Koerdische beweging) de hoge kiesdrempel van 10% te behalen. Met herverkiezingen in november draaide Erdoğan deze ‘nederlaag’ gauw terug. De fragiele vrede met de PKK (de Koerdische guerrillabeweging) ging daarbij in vlammen op. Wat speelt er nu in het Turkse centrum van de macht? Is Erdoğan werkelijk de nieuwe ‘sultan’? Verder gaan we via Skype in gesprek met journaliste Fréderike Geerdink. Vanuit Diyarbakir, zuidoost Turkije, deed zij jarenlang verslag van de Turkse Koerden en hun strijd in de regio – tot zij door haar werk beschuldigd werd van ‘terrorist propaganda’. Ze werd tweemaal gearresteerd en uiteindelijk zelfs het land uitgezet. Nu woont ze in Erbil, de hoofdstad van de autonome Koerdische regio in Irak. Met haar zullen we dieper ingaan op de onderdrukking van de pers in Turkije. Ook gaan we in gesprek met Europarlementariër en Turkije-rapporteur Kati Piri. Ter voorbereiding op een nieuw voortgangsrapport over de mensenrechten, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak in Turkije, reisde zij afgelopen december door het land. Turkije staat er allesbehalve goed voor, maar Brussel beantwoordt de situatie met ijzingwekkende stilte. De vluchtelingencrisis moet opgelost en het is duidelijk wie de EU daarvoor nodig heeft. Verliezen de mensenrechten het van ‘Fort Europa’?

Voor deze editie van het Midden-Oosten Report maakt componist Selim Doğru een speciale mini-opera. 

Met o.a. Karabekir Akkoyunlu (professor Modern Turkey aan de universiteit van Graz) en Kati Piri (Europarlementariër voor de PvdA en Turkije-rapporteur).

Presentatie Mirthe Frese en Bahram Sadeghi Voertaal: Engels      While tens of thousands of refugees come to Turkey in flight of Aleppo’s siege, Turkish Kurds are fleeing eastern Turkey itself. Hundreds of civilians have lost their lives in the past few months in the turmoil that has scarred the south-east of the country. Journalists who criticize the government are being silenced. Is there still a free democracy in Turkey? And to what extent can these developments be brought back to the ambition of one man; Recep Tayyip Erdoğan? Karabekir Akkoyunlu, Turkey-expert and professor at the university of Graz, gives a lecture on the recent political developments in Turkey. In the elections last summer, the AKP (Erdoğan’s party) lost an absolute majority for the first time in thirteen years. In contrast, the left HDP (which originated from the Kurdish movement) managed to reach the high 10% threshold for entering parliament. Erdoğan quickly undid this ‘defeat’ with re-elections in November. With it, the fragile peace with the PKK (the Kurdish guerilla movement) went up in flames. So what is going on in the Turkish center of power? Is Erdoğan truly the new ‘sultan’? Through Skype we will talk with journalist Fréderike Geerdink. For years she reported from Diyarbakir, south-eastern Turkey, on the Turkish Kurds and their struggle in the region – until she was accused of ‘terrorist propaganda’ for her work. She was arrested twice and eventually expelled from the country. She now lives in Erbil, the capital of the autonomous Kurdish region in Iraq. With her we will go deeper into the oppression of the press in Turkey. We will also talk with Europarliamentarian and Turkey-reporter Kati Piri. She traveled through the country last December in preparation of a new progress report on human rights, freedom of press and the independence of judiciary in Turkey. While the country’s democracy is deteriorating, Brussels responds with chilling silence. The refugee crisis has to be solved and it is obvious who the EU needs to solve it. Are human rights losing ground to ‘Fortress Europe’? Composer Selim Doğru made especially for this edition of the Middle-East Report the mini-opera Walking in Ignorance is…. about the interrelationship between the suffering of the people in the Middle East and the interests of the political super powers. With i.a. soprano Aylin Sezer and the reART World Music Choir. With Karabekir Akkoyunlu (professor Modern Turkey at the university of Graz), Fréderike Geerdink (journalist and author of The boys are dead (2014)) and Kati Piri (Europarliamentarian for the PvdA and Turkey-reporter).

Presentation by Mirthe Frese and Bahram Sadeghi Language: English

Deze reeks wordt mede mogelijk gemaakt door het Adèle Wickert Fonds en Het Prins Bernhard Cultuurfonds.