TV NL EN

Midden Oosten Report: Van Revolutie naar Rechtsstaat

DUUR
120 minuten

Video on demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. From Dictatorship to Democracy
The results of 5 years of Arab ‘Spring’

Long live the revolution! The Arab ‘Spring’ was received with great optimism in 2011: from Morocco to Iraq the streets filled with civilians calling for reform or the fall of the regime. But what has it produced? Many of the dictators and monarchs are still in place. A destructive civil war rages in Syria and Yemen. Only the neighboring countries of Tunisia, Libya and Egypt managed to definitively thwart their dictators. But with what results? Now, five years later, it is time to re-evaluate.

After the fall of dictator Qadhafi in 2011 Libya fell into a civil war. The chaos and lawlessness in the country worsen every day. Various governments, militant clans and terrorist groups such as IS are fighting for power or for the maintenance of a newly acquired autonomy. In the West, concerns are rising about the expansion of IS so close to the Italian coast and about the increase of fugitives fleeing towards Europe. Meanwhile, more stability is found in Egypt, but at a high price. A new authoritarian regime, headed by Sisi, reigns with iron fist. Prisons are bulging with prisoners of conscience who, mostly without (fair) trial, are stuck in pitiful conditions. Tunisia is the only country in which a careful democracy has managed to take hold. But even this country is under pressure of the struggle between progressive and conservative forces, the terror attacks plaguing the country and the chaotic threat from neighboring Libya.

In this Middle East Report we analyze the developments within these three countries. How do you build a constitutional state after years of dictatorship? Why did this succeed in Tunisia but not in Libya or Egypt? What remains of the revolutionary spirit among the population? How did international intervention shape the revolutionary trajectory of these countries? And what should the role of Europe be, if any, in supporting democratization there? Guests Dr. Vivienne Matthies-Boon is an Assistant Professor of the International Relations of the Middle East in the Department of Political Science at the University of Amsterdam. Her work has a primary focus on issues of global justice and struggles for recognition within the region – with special reference to Egypt, Palestine and Syria. Her most recent work addresses the traumatic and emotional impacts of the political developments in Egypt amongst young political activists there.
  Dr. Suliman Ibrahim is an assistant professor at Benghazi University Law Faculty in Libya, and the Director of the Benghazi University Centre for Law and Society Studies. Currently, he is a visiting senior researcher at the Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development, Leiden University. Since 2013, he has been a member of the legislation review committee in Tripoli, entrusted with reviewing Libyan legislation.
  Dr. Christopher Lamont is Assistant Professor of International Relations at the University of Groningen. Previously, he was an RCUK postdoctoral fellow in the Transitional Justice Institute at the University of Ulster, and he has recently carried out extensive fieldwork in Algeria, Tunisia and Libya. Moderated by Mirthe Frese and Bahram Sadeghi.      Midden Oosten Report: Van Revolutie naar Rechtsstaat De resultaten van 5 jaar Arabische ‘Lente’

Leve de revolutie! Vol optimisme keek men naar de Arabische ‘Lente’ in 2011: van Marokko tot Irak stroomden burgers de straten op met een roep tot hervorming of de val van het regime. Maar wat heeft het opgeleverd? Veel van de dictators en monarchen zitten nog steeds op hun plek. In Syrië en Jemen woedt een vernietigende burgeroorlog. Alleen de buurlanden Tunesië, Libië en Egypte wisten hun dictators definitief af te werpen. Maar met welke resultaten? Nu, vijf jaar later, maken we de balans op.

Na de val van dictator Qadhafi in 2011 verviel Libië in een burgeroorlog. De chaos en straffeloosheid in het land worden met de dag erger. Verschillende regeringen, militante clans en terroristische groeperingen als IS strijden om de macht of het behoud van een nieuw verworven zelfbeschikking. In het Westen groeit de zorg om de expansiedrift van IS zo dicht bij de Italiaanse kust en om een toename in de vluchtelingenstroom richting Europa. Ondertussen is in Egypte meer stabiliteit, maar tegen een hoge prijs. Een nieuw autoritair regime, onder Sisi, regeert met harde hand. De gevangenissen puilen uit van de gewetensgevangenen die meestal zonder (eerlijk) proces onder erbarmelijke omstandigheden vast zitten. Tunesië is het enige land waar zich een voorzichtige democratie heeft gevormd. Maar ook dit land staat onder druk door de strijd tussen progressieve en conservatieve krachten, de terreuraanslagen die het land teisteren en de chaotische dreiging vanuit buurland Libië.

Tijdens dit Midden-Oosten Report analyseren we de ontwikkelingen in deze drie buurlanden. Hoe bouw je na jaren van dictatuur een democratische rechtsstaat? Waarom lukte het Tunesië wel maar Libië en Egypte niet? Wat is er over van de revolutionaire geest onder de burgerbevolking? En wat moet de rol zijn van Europa? Kan en moet het Westen iets doen om deze drie landen, ieder in hun eigen fase, te ondersteunen, opdat de Arabische ‘Lente’ niet langer meer tussen aanhalingstekens hoeft te worden gezet? Met o.a. Dr. Vivienne Matthies-Boon is assistent professor in International Relations of the Middle East aan de faculteit van Politieke Wetenschappen van de UvA. Haar werk focust primair op global justice en strijd voor erkenning binnen de regio – in het bijzonder in Egypte, Palestina en Syrië. Haar meest recente werk behandelt de traumatische en emotionele impact van de politieke ontwikkelingen in Egypte onder jonge, politieke activisten daar.
  Dr. Suliman Ibrahim is assistent professor aan de Rechtsfaculteit van Benghazi University, Libië, en directeur van de Benghazi University Centre for Law and Society Studies. Op dit moment is hij gastonderzoeker aan het Van Vollenhoven Instituut voor Law, Governance and Development aan de universiteit van Leiden. Sinds 2013 is hij lid van de legislation review committee in Tripoli, wat toe ziet op Libische wetgeving.
  Dr. Christopher Lamont is assistent professor in International Relations aan de universiteit van Groningen. Hiervoor heeft hij postdoctoraal onderzoek gedaan aan het Transitional Justice Institute van de universiteit van Ulster, en recentelijk heeft hij uitgebreid veldwerk verricht in Algerije, Tunesië en Libië. Presentatie Mirthe Frese en Bahram Sadeghi Voertaal: Engels