TV NL EN

Migratie is slecht voor de ontwikkeling van Afrika

DUUR
150 minuten

N.B.: Inschrijven via diaspora.os@gmail.com Socioloog en politicus Jude Kehla Wirnkar discussieert met Alexander Kohnstamm, directeur externe betrekkingen PharmAccess over de vraag of ontwikkelingssamenwerking in Afrika beter af is in handen van migranten. Jude Kehla Wirnkar ziet liever investeringen in het Afrikaanse beroepsonderwijs en het middenkader dan dat we putjes slaan. En volgens Alexander Kohnstamm moet je de solidariteit en betrokkenheid die Nederlanders en migranten hebben met Afrika niet onderschatten. Wat vindt u? Dit is tevens het laatste debat in de serie waarin telkens een Afrikaanse-Nederlander in debat gaat met een expert uit de ontwikkelingssector. Veel Afrikaanse-Nederlanders spelen slechts een marginale rol in het debat over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Afrika. Dat wil niet zeggen dat zij er geen visie op hebben. In deze debatten staan die visies centraal en gaan zij hierover in gesprek met experts en vertegenwoordigers van gevestigde Nederlandse OS-organisaties. In december worden de diasporavisies gebundeld en gepresenteerd aan Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Politicoloog Amma Asante en journalist Alberta Opoku produceren de debatten en bundel in samenwerking met Stichting Oikos en het African Studies Centre Leiden. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitelandse Zaken.