TV NL EN

Mijn idee voor onderwijs

In de reeks ‘Mijn idee voor onderwijs’ presenteren professionals uit verschillende disciplines grote ideeën voor het Nederlandse onderwijs.

Programmamaker & moderator

Ook livestream via live.debalie.nl

In de reeks ‘Mijn idee voor Onderwijs’ presenteren professionals van diverse kennisdomeinen hun antwoord op de vraag: wat is het doel van onderwijs? Vanavond zetten Jan van de Ven, Thijs Roovers en Rene Kneyber hun ideeën uiteen om tot een landelijk professioneel beroepscollectief voor leraren te komen als hoeder van het ambacht vanuit een collectieve autonomie.

De Nederlandse leraar staat op. Of het nu de rekentoets, het lerarenregister, de Onderwijscoöperatie, de eindtoets, het curriculum of het lerarentekort betreft: een groeiend aantal leraren wil pro-actief meepraten en invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van hun beroepsgroep. Nu er een steeds groter activisme ontstaat rijst de vraag of de tijd rijp is voor een nieuw collectief dat leraren eigenaarschap geeft over de inhoud en voorwaarden van hun vak. Over het hoe, wat en waarom gaan we vanavond praten met deze 3 voortrekkers.

Speakers

Jan van de VenLeerkracht Primair Onderwijs
Thijs RooversLeerkracht Primair Onderwijs
Rene KneyberLeerkracht Voortgezet Onderwijs