TV NL EN

Mijn idee voor Onderwijs: Edith Hooge

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. In hoeverre kan een onderwijssysteem worden gestuurd? Doen schoolbesturen er toe voor goed onderwijs? Waarom ontstaat en gedijt onderwijsvernieuwing vaak wel vanuit particulier initiatief, buiten het reguliere onderwijssysteem? Hoe pakken vrijheid van onderwijs en autonomie uit in de praktijk? Al vijfentwintig jaar is Edith Hooge, hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg, gefascineerd door vragen over
onderwijsbestuur en -beleid. Waar liggen de verbindingen tussen de werking van het onderwijsstelsel als geheel, en dat wat er uiteindelijk
op school tussen leraren, leerlingen en hun ouders andere bij onderwijs betrokkenen gebeurt? In aflevering 9 van ‘Mijn idee voor onderwijs’ ontrafelt zij hoe sturing en beleid uitpakken in de dagelijkse praktijk van leerlingen, leraren, schoolleiders en iedereen betrokken bij scholen en onderwijs, en andersom, wat die dagelijkse onderwijspraktijk teweeg brengt in de onderwijspolitiek wereld en op het ministerie van onderwijs. Op basis van haar recente onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs, laat zij zien hoe ‘lenige netwerksturing’ door de de overheid en in het bestuurlijk middenveld leidt tot sturingsoverload voor schoolbesturen en scholen. Autonomie en (professionele) ruimte voor scholen en leraren blijkt een kwestie van een duidelijke eigen koers, voldoende organisatiecapaciteit, en strategieën voor het omgaan met bestuurlijke drukte.