TV NL EN

Mijn idee voor onderwijs: Joseph Kessels

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Om een baanbrekende en vernieuwende rol te kunnen spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat, is het wenselijk dat het onderwijs een kritische zelfreflectie toepast op de verworvenheden tot nu toe, op de zwaktes die daarbij aan het licht komen en de sterktes die energie leveren om de ambitieuze opdracht waar te gaan maken. De thema’s en vragen die vanavond aan bod komen, kunnen een handreiking zijn bij de gesprekken over de toekomst van het onderwijs. De tegendraadsheid die ze bij de spreker teweeg hebben gebracht zal ook anderen aansporen om bestaande aannames opnieuw te bevragen en ruimte te maken voor nieuwe perspectieven.

Vragen en thema's zoals: Zijn de spanningen tussen de kwalificerende en vormende ambities van het onderwijs met elkaar te verzoenen? Kan een onderwijssysteem, dat gedreven is door examenscores, doorstroomcijfers, selectie en uitsluiting, duurzaam rekenen op bevlogen leraren die ooit hun beroep gekozen hebben op basis van pedagogische overwegingen? Wat is de prijs die we betalen als we de lat hoog leggen in voorgeschreven eindtermen, toetsing en civiel effect, terwijl jongeren met minder cognitieve en sociale bagage daardoor een zwakke leeridentiteit ontwikkelen, hun geloof in eigen kunnen verliezen, en hun perspectief op een leven lang leren als een dreiging van levenslang ervaren? Is het mogelijk om de waarde van het onderwijs te verhogen door minder op een voorgeschreven opbrengst te sturen? Vanavond draagt Joseph Kessels bij aan deze discussie met de achtste aflevering van 'Mijn idee voor onderwijs'. Daarbij gaat hij onder andere in gesprek met Elwin van Keulen, Technisch Jeugdcoordinator FC Cambuur. Ook is er ruimte voor discussie met het publiek. Ook schuift Femke Keeren, psycho-bioloog en mede-oprichter en ontwerper van De Bildung Academie, aan. Joseph Kessels is hoogleraar-emeritus Human Resource Development, en tot voor kort verbonden aan de Universiteit Twente (2000-2016). In de periode 1995 – 2000 werkte hij aan een vergelijkbare leeropdracht aan de Universiteit Leiden. Een aantal jaren vervulde hij de functie van Dean van TSM Business School. Van 2011 tot 2015 was hij ook als hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap verbonden aan de Open Universiteit NL.