TV NL EN

Mijn idee voor onderwijs met Paul Kirschner

In ‘Mijn idee voor onderwijs’ geven onderwijsexperts hun persoonlijke antwoord op de vraag: wat is het doel van onderwijs? Vanavond is de beurt aan Prof. dr. Paul A. Kirschner, Hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit.

Na een lezing van 45-60 minuten wordt Paul kort geïnterviewd door redacteur Rik Seveke en is er gelegenheid voor vragen uit de zaal.

Twee fundamentele vragen van vandaag zijn: Hoe bereiden wij leerlingen goed voor op een samenleving in beweging? En wat betekent dit voor het Nederlandse onderwijs?

De enorme discussie die momenteel woedt over de vernieuwing van het curriculum is een uiting van de meningsverschillen die bestaan over de invulling ervan. Na een omvangrijk en veel bekritiseerd onderzoekstraject bracht de commissie Schnabel in 2016 een advies uit over wat leerlingen moeten leren. Kernpunten waren oa de samensmelting van kennisdomeinen en het onderwijzen van ‘generieke vaardigheden’ en ’21ste century skills’.

Volgens veel bedrijven, beleidsmakers en ‘onderwijsgoeroes’ zijn de zogenoemde ’21e-eeuwse vaardigheden’ het antwoord voor toekomstbestendig onderwijs. Maar volgens Prof.dr. Paul A. Kirschner klopt hier niks van en veel leraren zijn het met hem eens. Hij zal in De Balie een ander antwoord formuleren.

Een van zijn kernvragen is:
Is het mogelijk om een probleem op te lossen of zinvol over iets te communiceren waar je zelf geen kennis over hebt, laat staan iemand te leren hoe dat moet?

Diepgaande (vak)kennis is de basis voor goed onderwijs en het fundament voor een zelfstandige burger. Kirschner beëindigt zijn lezing door een aantal evidence-informed onderwijs-/cognitief psychologische theorieën uiteen te zetten en hoe die volgens hem voor goed onderwijs zorgen dat de mens toekomstbestendig maakt.

Speakers

Prof. dr. Paul. A. KirschnerHoogleraar Onderwijspsychologie