TV NL EN

Mijn zorg, mij een zorg.

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Abdel en Bert wonen naast elkaar. Abdel heeft drie dochters, Bert heeft geen kinderen. Ze hebben allebei extra zorg nodig, in de vorm van hulp in de huishouding, thuiszorg, het ophalen van medicijnen e.d. De dochters van Abdel wonen alle drie in dezelfde stad als Abdel. Is het fair als de gemeente een appel doet op de inzet van Abdel´s dochters en aldus Abdel en Bert niet hetzelfde bejegent? Over deze vragen gaan we in gesprek tijdens het programma Mijn zorg, mij een zorg. Ieder mens heeft andere behoeftes wat zorg betreft. De één wil zijn oude dag doorbrengen in een verzorgingstehuis, de ander ziet dit totaal niet zitten. Is er binnen de samenleving genoeg ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief? En hoe ga je om met de maatschappelijke verschillen die ontstaan doordat mensen verschillende keuzes maken, verschillende wensen hebben en zich in andere situaties bevinden? Hierover gaan we tijdens het programma in gesprek. In het onlangs verschenen advies Verlangen naar samenhang: Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat er te weinig ruimte is voor burgers om zelf de regie te houden binnen de zorg, er is te weinig ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief. Hoe is het mogelijk om meer ruimte voor particulier initiatief te maken. Kunnen we werken naar een persoonlijke ideale zorgomgeving voor elke burger? En wat zijn hierin zaken die minimaal door de overheid geborgd moeten worden? Mag je als burger bijvoorbeeld zelf bepalen hoeveel risico je loopt? Waar ligt die grens? Daarbij zullen er, als burgers hun zorg zelf vormgeven en organiseren in gemeenschappen, maatschappelijke verschillen ontstaan. Is dit problematisch? Hoe kunnen we hier als samenleving mee omgaan? Deze vragen staan centraal tijdens het programma. We leggen Maxim Februari, Martin Sommer en Pauline Meurs verschillende casussen voor en gaan in gesprek over hoe om te gaan met verschillen, in situatie, wensen en behoeften, in de zorg. Jan Kremer houdt een inleiding over meervoudigheid van kwaliteit in de zorg. Daarbij is er een column van hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen. Tijdens het programma vertellen verschillende zorginstellingen, die zorg op een net iets andere manier aanbieden, hoe en waarom zij dat doen. Jeroen van den Oever van Fundis vertelt over het idee van moreel verplichte netwerkparticipatie, Monique Vierdag van Stichting Papageno spreekt over deze particuliere zorginstelling waar ze kinderen helpen met muziektherapie. Moderator: Natasja van den Berg