TV NL EN

Multinationals aan de macht

DUUR
120 minuten

De jaarlijkse omzet van Apple ligt hoger dan het bruto binnenlands product van twee derde van alle landen. De tien grootste banken controleren ongeveer vijftig procent van al het beheerde vermogen ter wereld. En voor het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP wordt onderhandeld over een clausule waarbij multinationals rechtszaken kunnen aanspannen tegen overheden als wetgeving hen niet aanstaat. Multinationals zijn achter de schermen uitgegroeid tot supermachten. Tot hoe ver reikt deze macht? Kunnen internationale bedrijven doen en laten wat ze willen? En hoe houden we deze stille overname tegen?

De wet van vraag en aanbod weegt zwaarder dan wetgeving in een land. Zo staat de fabriek in het land met de goedkoopste arbeidskracht. De bankrekening in het land met het gunstigste belastingtarief en het hoofdkantoor waar de meeste klanten zijn. Multinationals onderhandelen direct met overheden en als het niet uitkomt, dan gaan ze over de grens. Wat betekent dit voor hun werknemers? Wat is de invloed van machtige multinationals op werknemers wereldwijd? Hoe trekken we de scheve verhouding weer recht?

Want de stille overname van multinationals wordt zeker tegengewerkt. Anti-TTIP-demonstraties brachten de geheime TTIP-onderhandelingen tussen overheden naar de voorgrond van het politieke debat. En onder president Obama moest de constructie van de Dakota Access Pipeline stilgelegd worden door grootschalige protestacties. Multinationals zijn niet altijd opgewassen tegen de kracht van collectieve actie. Hoe zetten we deze collectieve actie in om werknemers te beschermen?

De Balie organiseert in samenwerking met FNV mondiaal een zesdelige serie over de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze avond richten we ons op de toenemende macht van multinationals en de kracht van collectieve actie.

Met o.a. Alison Tate, Directeur van Economic and Social policy van de International Trade Union Confederation) en criminoloog en onderzoeksjournalist Annemarie van de Weert van Follow the Money, Katrin McGauran, senior onderzoeker van SOMO en Dr. Robert Went, econoom en senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).Voertaal: Nederlands Esther van Rijswijk als moderator