TV NL EN

Museum Policies: Shifting Tides

DUUR
90 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. Globalization, mobility and migration are changing the composition of society, as well as the way in which people see society. In this changing situation the role of institutions is of central importance again and again; institutions are expected to think about their position and attitude in relation to a dynamic and diverse society. Museums for modern and contemporary art are also forced to define their position and their role in an age of increasing mobility and migration. After all, the way in which identities and language change, for example, but also thinking about concepts such as “country” and “community”, are issues which are often addressed in modern and contemporary art, and therefore in museum collections. Moreover, these collections represent artists who come from different (geographical) areas, and this is implicitly or explicitly revealed in museum presentations. Migration has not only has social, political and economic consequences, but also changes artistic practice.

With among others:

–  Wayne Modest, Head of Research Center for Material Culture, Leiden
– Victoria Walsh, Professor of Art History at Royal College of Art, London
– Charl Landvreugd, Fulbright Fellow Modern Art: Critical and Curatorial Studies MA at Columbia University, PhD candidate Curating Contemporary Art.at the Royal College of Art in London and visual artist.
– Sophie Goltz, Artistic director Stadtkuratorin, Hamburg Beatrix Ruf, director of the Stedelijk Museum Amsterdam, gives an introduction. Member of de panel discuss existing museum strategies and the sustainability of such projects focused on migration. Moderator: Johan Hartle (assistant professor of philosophy at the University of Amsterdam) Image: Francis Alÿs: Turista, 1994. Collection Stedelijk Museum Amsterdam The language of this programm is English.            Globalisatie, mobiliteit en migratie veranderen de samenstelling van de samenleving, maar ook de manier waarop we naar de maatschappij kijken. De rol van instituties staat regelmatig centraal in de veranderende situatie. Instellingen worden geacht te reflecteren op hun positie en houding ten opzichte van een samenleving die even dynamisch als divers is. Hoe doen zij dit? Welke sociale, politieke en culturele posities nemen de instituties in en hoe creëerden zij sociale waarden? Moet het museum trachten om een plek voor iedereen te zijn? Ook musea voor moderne en hedendaagse kunst worden gedwongen om hun positie en rol te definiëren in de context van toenemende mobiliteit en migratie. De wijze waarop identiteiten en taal veranderen, maar bijvoorbeeld ook het denken over begrippen als ‘land’ en ‘gemeenschap’ zijn immers thema’s die veelvuldig in de moderne en hedendaagse kunst (en daarmee in museale collecties) voorkomen. Migratie heeft niet alleen sociale, politieke en economische gevolgen, maar verandert ook de artistieke praktijk. Hoe reageren musea daarop? Met o.a.: – Wayne Modest, Head of Research Center for Material Culture, Leiden
– Victoria Walsh, Professor of Art History at Royal College of Art, London
– Charl Landvreugd, Fulbright Fellow Modern Art: Critical and Curatorial Studies MA aan Columbia University, PhD-kandidaat Curating Contemporary Art aan het Royal College of Art in London en Visual Artist.
– Sophie Goltz, Artistic director Stadtkuratorin, Hamburg Beatrix Ruf, director of the Stedelijk Museum Amsterdam, geeft een inleiding. De panelleden bespreken bestaande strategieën en de duurzaamheid van projecten rondom migratie. Het debat wordt geleid door moderator Johan Hartle (Assistent Professor Filosofie, Universiteit van Amsterdam). De voertaal van het programma is Engels. Meer kunst in De Balie? In ons café en in de foyer vindt u het hele jaar door exposities van verschillende kunstenaars. Met momenteel werk van Roos Eelman en Wilco Mellema.