TV NL EN

Naar een duurzaam migratiebeleid

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. De zuidgrens van Europa is een van de dodelijkste grenzen ter wereld. Alleen al in 2016 kwamen meer dan 5000 mensen om tijdens de overtocht van de Middellandse Zee. Sinds de ‘vluchtelingenzomer’ van 2015 staat de vluchtelingencrisis dan ook hoog op de agenda van de Europese Unie en tijdens de tweedaagse EU-top in Brussel afgelopen december stond het vluchtelingenvraagstuk centraal. Toch zijn de maatregelen die tot nu toe zijn getroffen, zoals de Turkije-deal en de afspraken met Libië, niet toekomstbestendig gebleken. Tijdens dit programma onderzoeken we hoe we tot een duurzame oplossing voor het migratievraagstuk kunnen komen en leggen we met een aantal experts verschillende aspecten onder de loep. Judith Sargentini, GroenLinks Europarlementariër, zal vanuit het perspectief van de Europese Unie en GroenLinks dieper in gaan op de humanitaire en politieke consequenties van de verschillende scenario’s die de Europese Unie kan volgen voor meer humane oplossingen voor het migratievraagstuk. Paul van Seters, hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg stelt dat vluchtelingen ons nodig hebben, maar wij hen net zo goed. Door bijvoorbeeld het toegankelijker maken van de arbeidsmarkt voor vluchtelingen slaan we twee vliegen in één klap: vluchtelingen worden actief betrokken bij de Nederlandse samenleving en het helpt de vergrijzing tegen te gaan. Michiel Hijmans, Commandeur b.d. van de Marine heeft als commandant van de NAVO Operatie "Ocean Shield" een deel van de kust van Somalië afgesloten om piraten te beletten de zee op te gaan. Hij spreekt over zijn ervaring met het bewaken van grenzen en of het haalbaar is om de zuidgrens van Europa af te kunnen sluiten. Tamara Last, promovenda Migratierecht aan de Vrije Universiteit publiceerde onder andere de website borderdeaths.org. Deze site visualiseert het aantal doden op de Middellandse Zee van 1990 tot 2013. Wie zijn de slachtoffers? Waar komen ze vandaan? En hoe is het aantal doden toegenomen over de afgelopen jaren? Jan H. van de Beek studeerde wiskunde en informatica (UU) en culturele antropologie (UvA) en promoveerde op onderzoek naar migratie-economie (UvA). Nederland.
Dit programma wordt gemaakt in samenwerking met Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Meindert Fennema.