TV NL EN

Naar een vrij links?

DUUR
90 minuten

Ook livestream via facebook.com/debalie Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. 'Wij, progressieve Nederlanders van diverse komaf, weigeren het progressieve gedachtegoed, dat niet alleen in Nederland maar in het hele Westen een motor is geweest achter de vrijheid en moderniteit, op te geven.’ Op 18 mei verscheen in de Volkskrant een manifest voor Vrij Links, naar aanleiding hiervan organiseert De Balie op 22 mei een gesprek. In dit pamflet pleiten Keklik Yücel, Asis Aynan, Eddy Terstall en Femke Lakerveld voor een ‘Vrij Links’ dat weer trouw is aan haar vrijzinnige, seculiere wortels. Ze zijn ongerust over de groeiende polarisatie en segregatie en pleiten voor een vrij en onbelemmerd debat, een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid, opdat volgende generaties niet verstoken blijven van de moderniteit waaraan wij onze vrijheid te danken hebben. Ze vragen zich af of Nederland nog wel het land is waarin een wereldbeeld geschokt of uitgedaagd mag worden en wat in deze tijd de waarde van het vrije woord is. Spinoza plantte ooit de zaden voor democratie en seculier gedachtegoed als onderdeel van het vrije Europa waarin we nu leven. De vrijheid in de vorm waarin we haar kennen is door generaties voor bedacht en bevochten, maar onze vrijheden zijn niet vanzelfsprekend en behoeven voortdurend onderhoud, aldus de schrijvers van het manifest. Ligt de toekomst van links inderdaad in een links dat trouw is aan haar vrijzinnige, seculiere wortels?  We bespreken het met voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham, politicoloog en publicist Mounir Samuel, schrijver Asis Aynan, voormalig Kamerlid voor de PvdA Keklik Yücel, filmregisseur Eddy Terstall en socioloog en publicist Merijn Oudenampsen. Femke Lakerveld zal het manifest voorlezen. Maajid Nawaz, Brits auteur, activist, columnist en politicus, zal een inleiding geven in het Engels. De rest van het gesprek is in het Nederlands.   Moderator: Naeeda Aurangzeb