TV NL EN

Nacht van Rome

DUUR
450 minuten

Op de Nacht van Rome laten schrijvers, journalisten, wetenschappers en kunstenaars zien wat de macht is van kennis in heden, verleden en toekomst vanuit het perspectief van de Eeuwige Stad. Met o.a. Ilja Leonard Pfeijffer, Jet Bussemaker, David Rijser, Cécile Narinx, Hedwig Zeedijk, Eric Moormann, Jeroen Geurts, Tinkebell en Anton Dautzenberg.
  De Nacht van Rome gaat over grootsheid en verval, over helden en schurken, democraten en dictators, elite en plebs. De Nacht van Rome gaat over eten, drinken, muziek en kunst. De Nacht van Rome gaat over intellectuelen en hun plaats in onze maatschappij. Zij binden de strijd aan met elkaar en met heersende beelden over Rome, kennis en macht. Maar wie ontpopt zich tot de gevaarlijkste intellectueel van het strijdtoneel? Wie – presentator, panel of publiek – heeft de kennis in pacht om zijn macht te doen gelden? En geldt in deze arena het recht van de sterkste, of van de slimste?
  Rome is altijd een stad geweest van macht, maar ook van kennis en cultuur. Keizers, pauzen en dictators bedienden zich van geleerden, kunstenaars en schrijvers om hun macht uit te dragen, te versterken en te verbeelden. Anderen gingen daar juist tegenin, en gebruikten wetenschap en creativiteit om machtsstructuren te ondermijnen. Er zijn talloze Romeinse intellectuelen die zich ontpopten tot volksmenners en demagogen, en talloze die als rebellen de maatschappij een spiegel voorhielden en tornden aan de macht. Wie waren die gevaarlijke intellectuelen? Wat maakt een intellectueel gevaarlijk? En zijn er ook gevaarlijke intellectuelen in Nederland?
  Als slotstuk van de Nacht van Rome gaan we op zoek naar de gevaarlijkste intellectueel van Nederland door drie genomineerden, een schrijver, een kunstenaar en een wetenschapper, te confronteren met roemruchte voorbeelden uit de Italiaanse geschiedenis. Aan het eind stemt het voltallige publiek wie van hen de gevaarlijkste is!
De Nacht van Rome wordt georganiseerd door de ambassadeurs van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR), Nederlands oudste en grootste wetenschappelijk instituut in het buitenland.
  Kijk voor meer informatie op: www.nachtvanrome.nl