TV NL EN

Nationaal debat toekomst accountantsberoep

DUUR
150 minuten


LIVESTREAM VANAF 14:30 UUR

N.B. Dit debat is vol; het is niet meer mogelijk in te schrijven. Wel is het mogelijk de bijeenkomst te volgen via de livestream (aanvang debat: 14:30 uur).  

Het accountantsberoep moet uiterlijk in september 2014 komen met concrete voorstellen om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening te verbeteren en te borgen. In een op 27 mei aangenomen motie vraagt de Tweede Kamer het accountantsberoep om te komen met concrete voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole. Daarbij tekent de Kamer aan dat "er zowel in de governance, de aansturing als in het verdienmodel verbeteringen aan te brengen zijn in het borgen van kwaliteit en onafhankelijkheid". Werkgroep
Om in september met passende voorstellen te komen hebben accountantskantoren en NBA een werkgroep van zeven – merendeels jonge – accountants samengesteld. De input voor de voorstellen wordt door de werkgroep verzameld tijdens een aantal debatten en via gesprekken met stakeholders. Op 3 juli vindt er een nationaal debat plaats in De Balie. Een aantal opinieleiders uit politiek, bedrijfsleven en accountantsberoep is uitgenodigd. Het debat is ook bedoeld voor leden RvC's, directies, directe klanten, media, (lokale) politici en andere betrokken stakeholders. Tijd: 14:30-16:30 uur (ontvangst vanaf 14.00 uur)
Start borrel: 16:30 uur
Moderator: Felix Rottenberg >> Meer informatie over het programma