TV NL EN

Nationale Politie: van handhaving tot opsporing

DUUR
210 minuten

De Nationale Politie is de afgelopen jaren geregeld onder vuur komen te liggen. Op 12 februari reflecteert De Balie met verschillende hoogleraren, burgemeesters, politici en politiemensen zelf op de politie, haar twee taken – handhaving openbare orde en opsporing – en de balans tussen die twee taken. Hoe functioneert de Nationale Politie en hoe moet zij in de toekomst gaan werken? Hoe ziet het toezicht op de Nationale Politie eruit? Hoe handhaven burgemeesters de openbare orde? En waar worden buitengewone opsporingsambtenaren voor ingezet? Op de vooravond van de verkiezingen komen verschillende hoogwaardigheidsbekleders bijeen in De Balie, waaronder prof.mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), en drs. Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie. Zij geven hun visie op de toekomst van de politie en gaan in gesprek met prof. mr. Ybo Buruma, prof. dr. Arthur Ringeling en drs. Pieter Broertjes. Van Vollenhoven reikt de SMV Publicatieprijs uit aan Michiel Princen voor zijn boek De gekooide recherche. Maar hoe moet de Nationale Politie in de toekomst gaan werken? Tijdens dit programma is een uitzonderlijke diversiteit aan politieke partijen vertegenwoordigd, van uiteenlopende kanten van het politieke spectrum. Onder leiding van Lennart Booij brengen zij verschillende visies op de Nationale Politie ten tonele. Deelnemers variëren van PVV tot GroenLinks: mevr. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), mevr. Attje Kuiken (PvdA), Dhr. Chris van Dam (CDA), Dhr. Maarten Groothuizen (D66), Mevr. Lilian Helder (PVV), Dhr. Ronald van Raak (SP) en Mw. Ockje Telllegen (VVD). Over de Sprekers: Prof. dr. Ybo Buruma is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. dr. Arthur Ringeling is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Pieter Broertjes is burgemeester van Hilversum , daarvoor werkte hij als hoofdredacteur van de Volkskrant. Michiel Princen was financieel rechercheur bij de Amsterdamse politie en auteur van De gekooide recherche. Het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse recherche (2015) en één van de auteurs van Handelen naar waarheid. Sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing (mei 2016). Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid, daarnaast is hij ere-voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Eerder was hij voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van Vollenhoven geldt als een autoriteit op het gebied van risicomanagement en veiligheidsonderzoek. Voor zijn inzet op dit terrein werd hij in 2005 onderscheiden met de Machiavelliprijs. Erik Akerboom is sinds 1 maart 2016 korpschef van de Nationale Politie. Dit programma is in samenwerking met Stichting Maatschappij en Veiligheid.