TV NL EN

Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek

DUUR
120 minuten

Een groot deel van de publieke gedachtewisseling over onderwijs speelt zich tegenwoordig af op het internet. Juist daarom is onafhankelijke onderwijsjournalistiek van groot belang. Anders dan de social media zijn de ‘traditionele’ media immers bij uitstek een plek waar het niet louter om breaking news gaat, maar waar verschillende standpunten in kaart worden gebracht, tegen elkaar afgewogen en in een kader gezet. De vraag is: maken onderwijsjournalisten dat laatste waar? Die vraag staat centraal in een paneldiscussie op 19 januari 2018, ter gelegenheid van de bekendmaking van de winnaars van de Nationale prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2018, de Prijs voor de Beste Onderwijsblog 2018 van de Onderwijsraad en Werkbeurs Onderwijsjournalistiek van het Onderwijsfonds COCMA. Aan de paneldiscussie onder leiding van Onderwijsraad-voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink nemen onderwijsjournalisten en mensen uit het onderwijs deel. De stellingen voor de discussie zijn gebaseerd op een boekje dat aan het begin van de bijeenkomst wordt gepresenteerd: Pieter Leenheer & Nico Kussendrager, Onderwijsjournalistiek 1968 – 2028. Met in het panel: Ferry Haan, leraar economie en onderzoekscoördinator aan het Jac. P. Thijsse College in Castricum en lid Onderwijsraad; eerder was hij redacteur van de Volkskrant Renée Kneyber, leraar wiskunde aan het Oosterlicht College in Nieuwegein, bestuursvoorzitter van de Stichting Beroepseer, uitgever en lid Onderwijsraad Nico Kussendrager, oud-docent School voor de Journalistiek HU, eerder redacteur van Trouw; bestuurslid Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek Monique Marreveld, hoofdredacteur Didactief Gea Meulema, journalist onderwijs, Dagblad van het Noorden. Het panelgesprek zal geleid worden door Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter Onderwijsraad. Aanvang programma 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.