TV NL EN

Nacht van de Dictatuur: welke waarheid kies jij?

Vredesmissies, handel en ontwikkelingshulp, Nederland en België zijn vaak betrokken bij projecten in landen met corrupte of dictatoriale regimes. Tijdens de Nacht van de Dictatuur duiken we in drie casussen over de rol van De Lage Landen in Afrikaanse conflictgebieden. 

Programmamaker:
In samenwerking met:
In samenwerking met:
VFonds

Vredesmissies, handel en ontwikkelingshulp, Nederland en België zijn vaak betrokken bij projecten in landen met corrupte of dictatoriale regimes. Tijdens de Nacht van de Dictatuur duiken we in drie casussen over de rol van De Lage Landen in Afrikaanse conflictgebieden. 

Recent eindigde Nederland de VN-vredesmissie in Mali die volgens critici enkel heeft geleid tot meer terreur. Mirjam Tjassing werkt er als landvertegenwoordiger voor het Nederlandse Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) en komt vertellen hoe zij van dichtbij zag hoe de onveiligheid toenam. 

Ook in DR Congo worden westerse ontwikkelingsprojecten gefinancierd. Volgens de Nederlandse overheid is het doel “bijdragen aan herstel van de stabiliteit”. In Congo zelf heerst volgens Alphonse Muambi echter de gedachte dat de westerlingen waardevolle grondstoffen komen stelen. Klopt deze gedachte? 

Nederland, België en Duitsland waren de afgelopen jaren de belangrijkste geldschieters voor het inmiddels dictatoriale Burundi. Alwin van den Boogaard werkte negen jaar in Burundi aan Security Sector Reform. Hij komt vertellen waarom het niet gelukt is om veiligheid tot stand te brengen en wat er voor de toekomst te leren valt.

Kijk hier voor het andere programma tijdens de Nacht van de Dictatuur.

Sprekers:

Mirjam Tjassing is een voormalig diplomaat die de afgelopen 12 jaar in Afrika doorbracht in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2018 aanvaardde zij de functie van landenvertegenwoordiger voor het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) in Mali. Ze schreef het boek Mali een kaartenhuis.

Alwin van den Boogaard is luitenant-colonel b.d. (buitendienst). Hij werkte in verschillende landen en heeft negen jaar in Burundi bijgedragen aan Security Sector Reform. Op dit moment behoort hij tot de groep van internationale experts van het Center for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) en het African Security Sector Network (ASSN).

Alphonse Muambi is auteur, kritisch opiniemaker en lobbyist uit DR Congo. Daarnaast is hij schrijver van het boek Democratie kun je niet eten. Hij woont in Den Haag, maar blijft nauw betrokken bij de politieke ontwikkelingen in DR Congo. In 2006 en 2011 trad hij daar namens Nederland op als internationale verkiezingswaarnemer. 

 

Nacht van de Dictatuur

Het jaarlijks terugkerende festival Nacht van de Dictatuur – de prikkelende tegenhanger van de Dag van de Democratie – heeft dit jaar als centrale vraag: ‘Welke waarheid kies jij?’. Welke verhalen geloof jij als het gaat om macht, politiek en autoriteit? En wat doe jij om er achter te komen of dat de waarheid is? Zie hier het complete programma in De Balie.

In dezelfde week vindt de Nacht van de Dictatuur plaats in Den Haag (ProDemis), Rotterdam (Arminius) en Groningen (Studium Generale). Kijk hier voor het programma in de andere steden.

Speakers

Mirjam TjassingLandvertegenwoordiger NIMB Mali
Alphonse MuambiAuteur, opiniemaker en lobbyist
Alwin van den Boogaard Luitenant-colonel b.d.

Speakers

Ama van Dantzig