TV NL EN

Nederlandse letteren, vervagende grenzen

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Uit het recent verschenen werk Geschiedenis van de literatuur in Limburg blijkt dat in Limburg boeken vroeger in maar liefst 5 talen verschenen. Dat moest ook wel, want de regio was een belangrijk knooppunt voor Europa: omgeven door België, Duitsland én Nederland. Hoe heeft deze geografische positie literatuur uit Limburg beïnvloed? En hoeft heeft dit vervolgens de Limburger gevormd? We onderzoeken met verschillende schrijvers uit Limburg en andere plekken van de wereld de betekenis van plaats voor literatuur. Daarna zoomen we in op de plaats waar Nederland overgaat in Europa: Limburg. We onderzoeken wat we kunnen leren van dit unieke, verbindende gebied. In het eerste deel van de avond onderzoeken we met schrijvers Abdelkader Benali, Sasja Janssen, Joep Leerssen en Thomas Vaessens de betekenis van de plek. Wat betekent een woonplaats voor de manier van schrijven, voor het creatieve proces, en verschilt dat gevoel per stad, en misschien wel per schrijver? In het tweede deel van de avond gaan we op zoek naar de positie van de regio Limburg in Nederland en daarbuiten. Limburg heeft een unieke ligging in veel opzichten, al in de middeleeuwen was het een verbindende plek. Kan de Europeaan van nu iets leren van de veeltalige, en veelzijdige identiteit van de Limburger? We spreken hierover met o.a. de burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake. Vorig jaar schreef zij een opiniestuk waarin ze betoogt dat het tijd wordt om Nederland ruimer te zien dan de Randstad. (Lees dit opiniestuk hier!) en met Liliane Ploumen, lid van de Tweede Kamer voor de PdvA. Vorig jaar was zij minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Lilianne Ploumen is geboren in Maastricht, en woont nu in Amsterdam. Met haar praten we over de ontwikkeling van Limburg op nationaal, en internationaal niveau.

Over de sprekers: Joep Leerssen is een Nederlands literatuurwetenschapper en historicus, hij is nationalisme-expert en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Bovendien komt hij uit Limburg. Thomas Vaessens is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ook Vaessens komt uit Limburg. In maart verscheen De Daf van mijn vader, een verhaal over een onderwijzerszoon uit Maastricht die in de Daf van zijn vader het provinciale milieu van zijn jeugd dacht te ontvluchten. Abdelkader Benali werd in 1975 geboren in Ighazzazen (Marokko). Hij woonde vanaf zijn vierde jaar in Rotterdam, verhuisde in zijn studietijd naar Leiden en woont tegenwoordig in Amsterdam. Benali vertelt wat de verschillende steden en plaatsen in zijn leven en schrijverschap betekenen. Sasja Janssen is dichter en schrijver van romans en verhalen, uitgeverij Querido publiceert haar werk. Met enige regelmaat verschijnen haar gedichten en teksten in De Gids. Ze doceert poëzie aan de Schrijversvakschool Amsterdam en op Crea. Ook is ze docente Nederlands als tweede taal en geeft ze al meer dan tien jaar inburgeringscursussen, Nederlands aan expats, en zakelijk schrijven. Annemarie Penn-te Strake (1953) is sinds 1 juli 2015 burgemeester van Maastricht. Van 1987 tot 2006 werkte ze voor de Rechtspraak, beginnend als plaatsvervangend rechter en vervolgens als rechter. In 1998 werd ze benoemd tot vicepresident van de rechtbank in Maastricht; twee jaar later werd ze coördinerend vicepresident. In 2006 werd ze hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Maastricht. In 2012 trad zij toe tot het College van procureursgeneraal van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Als burgemeester is Annemarie Penn-te Strake verantwoordelijk voor Integrale Veiligheid & Openbare orde, (Eu)regionale Samenwerking, Public Affairs, Lobby, Communicatie, Toezicht & Handhaving en Woonwagenzaken. Moderator: Petra Stienen Dit programma is in samenwerking met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en het Meertens Instituut.