TV NL EN

Nederlandse verantwoordelijkheid?: Palestijnse kinderen in Israëlisch gevangenschap

DUUR
150 minuten

Politieke discussie over het nieuwe rapport Palestijnse kinderen en militaire detentie van een Nederlandse multidisciplinaire expertgroep. Met: Han ten Broeke (VVD), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Prof. Jaap E. Doek, Prof. Karin Arts, Prof. Peter van der Laan. De moderatie is in handen van Tineke Lodders.

Op verzoek van Stichting gate48 en Stichting Palestine Link heeft een Nederlandse multidisciplinaire expertgroep bestaande uit vijf deskundigen van 23 november tot 1 december 2013 een bezoek gebracht aan Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Het doel van dit bezoek was om, mede naar aanleiding van zorgwekkende rapporten van Israëlische, Palestijnse en internationale organisaties, waaronder UNICEF, een scherper beeld te krijgen van de praktijken van arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen die door de Israëlische militaire autoriteiten worden beschuldigd van strafbare feiten, en de gevolgen van deze praktijken voor de kinderen, hun families en hun gemeenschap.

Als resultaat van deze reis heeft de expertgroep het rapport Palestijnse kinderen en militaire detentie geschreven dat in april jl. gepresenteerd is aan het ministerie van buitenlandse zaken en de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het debat zal zich, met het rapport als uitgangspunt, richten op de verantwoordelijkheden van de Nederlandse regering en welke concrete stappen zij zou moeten zetten om de positie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap te verbeteren.

Dit debat wordt georganiseerd door gate48 en Palestine Link, in samenwerking met De Balie. Lees het rapport hier: