TV NL EN

Niet de kiezer is gek!

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. In Niet de kiezer is gek breekt politicoloog en publicist Tom van der Meer een lans voor de kiezer die steeds maar weer ten onrechte de schuld krijgt van het gebrek aan vertrouwen in de politiek en van wispelturig stemgedrag. Ronduit zorgelijk noemt hij het dat politici en media massaal de vlucht naar voren zoeken in maatregelen die de democratie zouden moeten redden maar feitelijk ondergraven, en bestuurlijk niets oplossen. Kiesdrempels, fusies van partijen, referenda en burgerfora; het zijn contraproductieve medicijnen voor een verkeerd begrepen kwaal. Bevinden we ons in een democratische crisis? Welnee, aldus Van der Meer. Er is geen crisis van de democratie, er is een crisis van de gevestigde partijen. Zij zitten op een doodlopend spoor, maar blijken niet bij machte bij te sturen. Het zijn de politici zelf die zich een spiegel moeten voorhouden. In De Balie presenteert Van der Meer zijn pamflet dat een verfrissende reactie is op stukken van David van Reybrouck, Maarten van Rossem of Alexander Pechtold. In een speciaal voor deze avond opgezet college bespreekt Van der Meer de belangrijkste conclusies uit zijn boek en onderzoek en gaat hij met journalist Sheila Sitalsing in gesprek. Tom van der Meer (1980) is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet uitvoerig onderzoek naar o.a. politiek vertrouwen, kiesgedrag, en het Nederlandse partijstelsel. Hij is co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek. Daarnaast is hij mede-oprichter en -redacteur van het veelgelezen weblog StukRoodVlees.nl, dat vanuit politicologisch oogpunt commentaar geeft op de actualiteit. In samenwerking met Uitgeverij Het Spectrum