TV NL EN

Nooit meer Papadag

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Ben jij onlangs vader geworden? Gefeliciteerd, in Nederland krijg je twee dagen betaald verlof. In Zweden krijgt een vader maar liefst twee maanden. Hoe kan het dat het progressieve Nederland hiermee zo hopeloos achterloopt? Is het politieke onwil, de macht van de werkgeverslobby of zijn het misschien de Nederlandse vader en moeders zelf, die niet zitten te wachten op een gelijkwaardige verlofregeling. Waar de verlofregeling in Zweden is gebaseerd op een gelijkheidsideaal tussen man en vrouw is deze in Nederland vooral opgebouwd rondom een moederschapsideologie, die ervan uitgaat dat het de moeder is die de beste verzorger is voor het kind. Wie is er verantwoordelijk voor deze beeldvorming? Waarom zijn er alleen tijdschriften voor ‘kekke’ en ‘fabulous’ mama’s en niet voor ‘awesome’ daddy’s? Hoe kan het dat in reclames moeders steeds in een verzorgende rol worden neergezet en vaders als niet goed aangesloten sukkels die in de marge rommelen? Kunnen we een omslag creëren in het denken over vaderschap in Nederland? In dit programma onderzoeken we met vaders, politici en werkgevers alle praktische bezwaren, kijken we welke oplossingen en alternatieven mogelijk zijn en staan we stil bij de onzichtbare oorzaken van weinig verlof voor Nederlandse vaders. Met experts uit de reclamewereld, gedragswetenschappers, het vaderpanel en het publiek proberen we tot een nieuwe (beeld)taal te komen die het belang van de vader vanzelfsprekend maakt en het idee van één zogenaamde Papa-dag voorgoed achterhaald. Met o.a. prof. Louis Tavecchio hoogleraar pedagogiek en expert op het gebied van vaderschap, komiek Ronald Snijders, fractievoorzitter D66 Amsterdam Jan Paternotte, journalist voor Vileine Barbara Nieuwkoop ook wel bekend als de anti-moeder en journalist Elsbeth Teeling schrijfster van o.a. Relax Mama! Moderatie door Thomas van Neerbos en Mirthe Frese. Dit programma is in samenwerking met Rutgers.   Alle (toekomstige) papa's opgelet, speciaal voor jullie is er voor deze avond papa-korting. Zie tickets voor meer informatie