TV NL EN

Onder Amsterdammers: Wethouder Kukenheim

In Onder Amsterdammers een kritisch gesprek met o.a. wethouder Simone Kukenheim (D66, Zorg) over haar (jeugd-)zorgbeleid. Een gesprek over de groep Amsterdammers tussen pakbeet de 16 en 30 die schipperen tussen jeugdzorg en normale GGZ, soms vereenzamen, worstelen met burn-out en externe druk en zich in algemene zin in de steek gelaten voelen.

Programmamaker en presentator

Gratis toegang voor stadpashouders!

Het aantal aanmeldingen in de (jeugd-)zorg stijgt in Amsterdam. In Onder Amsterdammers praten we met wethouder Simone Kukenheim (o.a. Zorg) die vindt dat we gezamenlijk als stad méér moeten doen om alle jongeren en jongvolwassenen kansen te bieden.

Een gesprek over en met de groep Amsterdammers tussen pakbeet de 16 en 30 die soms vereenzamen, worstelen met burn-out en externe druk, zich in algemene zin in de steek gelaten voelen of tegen problemen aanlopen in de zorg.

Sprekers:
Charlotte Bouwman
Charlotte heeft ongeveer 20 zelfmoordpogingen ondernomen. Daardoor moest ze vaak worden opgenomen, maar in de kliniek was nooit plek. Charlotte is daarnaast ook een succesvol journalist en werkt nu aan een boek, waarin ze onderzoek doet naar de zorgsector én probeert in contact te komen met de mensen die haar leven hebben gered – zoals de machinist die de trein net op tijd wist te stoppen en de psychiater die haar enorm heeft geholpen.

Myrna Cleef werkt als orthopedagoog bij Qpido. In Amsterdam zijn zorgen rond de seksuele weerbaarheid van jongeren. En dat is precies waar Myrna zich mee bezig houdt: vanuit haar werk houdt zij zich namelijk juist bezig met het vergroten van de seksuele weerbaarheid bij jonge Amsterdammers tot 23 jaar. Daarnaast werkt ze bij PinQ, een specialistisch behandelcentrum. Wat doet ze in haar werk? En waar ziet ze kansen om Amsterdamse jongens en meiden sterker te maken

Wico Mulder is jeugdarts en adviseur bij het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid. Volgens hem moet er veel meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van jongeren. “De jongeren van nu willen voldoen aan het perfecte plaatje dat nu eenmaal de norm is.”

Drie ExpEx-jongeren krijgen de macht. ExpEx zijn Experienced Experts. Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en hun kennis inzetten om anderen te helpen. Gedurende de hele avond praten zij mee en mogen ze ingrijpen in elk gesprek. Zodat we het gesprek niet over jongeren voeren, maar mét.

Arne Popma is Voorzitter van de  afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij het VUmc en jeugd- en adolescentenpsychiater bij De Bascule. Volgens hem moet er veel meer flexibiliteit komen zodat instanties over leeftijdsgrenzen heen hulp kunnen bieden. Want het verschil 18- en 18+ is voor jongeren niet zo veelzeggend.

En optredens van:

Spoken word van Sjaan Flikweert.

Muziek van de studenten van de Frank Sanders Akademie, opleiding voor musical en muziektheater.

Onder Amsterdammers

Onder Amsterdammers is dé onafhankelijke politieke talkshow van Amsterdam waarin we nieuwsgierig zijn naar de onderliggende visie van een wethouder op de stad én de vragen stellen waar Amsterdammers nu echt een keer antwoord op willen. Met kritische gasten en experts en veel ruimte voor het publiek om mee te praten. Wat moet er deze avond besproken worden? Stuur je vragen of opmerkingen naar OnderAmsterdammers@DeBalie.nl

Houd de site in de gaten voor de definitieve line-up!

Denk jij aan zelfmoord? Praat erover! Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl

Speakers

Simone KukenheimWethouder Zorg, Jeugd(zorg), Sport, Beroepsonderwijs, Jeugdcriminaliteit (D66)
Charlotte BouwmanJournalist
Myrna Cleef Orthopedagoog bij Qpido
Wico MulderJeugdarts, adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Arne PopmaVoorzitter afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc, jeugd en adolescentenpsychiater bij De Bascule
Sjaan FlikweertWoordkunstenaar
Drie ExpEx-jongeren