TV NL EN

Onder Populistisch Vuur

Op donderdag 12 maart 2020 viert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zijn 45-jarig bestaan. Dit doet zij met een lustrumcongres, met het prikkelende thema: ‘Onder Populistisch vuur. Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is’.

Georganiseerd door:
het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Op donderdag 12 maart 2020 viert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zijn 45-jarig bestaan. Dit doet zij met een lustrumcongres, met het prikkelende thema: ‘Onder Populistisch vuur. Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is’

Het congres zal in het teken staan van de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de bedreiging die dit kan opleveren voor de democratische rechtsorde, belicht vanuit een mensenrechtelijk perspectief. Na een algemeen deel zal het onderwerp verder worden uitgediept in verschillende themasessies:

– ‘De rechtspraak onder vuur’: hoe kan worden voorkomen dat onder populistische invloed ook de rechtspraak politiek wordt opgevat; Hoe kan de rechtspraak haar onafhankelijkheid waarborgen als zij betrokken wordt in het politieke debat?

– ‘Uitingsvrijheid in een wereld van desinformatie’: is het recht op het vergaren van informatie voldoende gewaarborgd in een tijd waarin iedereen online informatie kan delen en feit niet meer van fictie is te onderscheiden? Hoe verhoudt het recht op vrije meningsuiting zich tot deze ontwikkelingen?

– ‘Nieuwe technologie: zegen of vloek?’: wat zijn de schaduwzijden van nieuwe technologieën en is onze rechtsstaat daartegen bestand/hoe kunnen wij ons daartegen wapenen?

– ‘Mensenrechten is een vies woord geworden’: hoe worden mensenrechten beleefd en uitgedragen in ‘de politiek’ en wat kan de overheid doen om mensenrechten te (blijven) beschermen?

Elk thema zal worden ingeleid door een spreker, gevolgd door een discussie met de aanwezigen. Onder hen verwachten wij een breed scala aan juristen, waaronder academici, advocaten, studenten, rechters, officieren van justitie, bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere bij wetgeving betrokken personen. De uitkomsten van de themasessies neemt het NJCM mee om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het publieke debat en wet- en regelgeving die raakt aan deze onderwerpen. Daarnaast worden de bijdragen aan het congres gepubliceerd.

U kunt het programma hier bekijken. Voor alle informatie over het lustrumcongres kunt u de website van het NJCM bezoeken.