TV NL EN

(On)gezonde angst: Controle over de dood

DUUR
120 minuten

'Controle over de dood' is de laatste aflevering in een drieluik over de rol van angst en risicomijding in de zorg. Georganiseerd in samenwerking met 'Optimale zorg-Dappere Dokters', artsenfederatie KNMG, huisartsenkring Amsterdam en Het Parool. Gemist? Video's komen online via De Balie TV en De Balie Vimeo. Dankzij de moderne geneeskunde – het slikken van pillen en talloze medische ingrepen – kunnen we het moment van overlijden steeds langer uitstellen. Ook wanneer we ongeneeslijk ziek zijn is de heersende gedachte dat we ‘door moeten blijven vechten’ en vooral niet mogen opgeven. Maar tot wanneer is (door)behandelen nog in het belang van de patiënt? Iedereen is het er over eens dat patiënten een waardig afscheid verdienen, maar uit recent onderzoek van artsenfederatie KNMG blijkt dat behandelkeuzes nog te veel zijn gericht op (verlengde) levensduur in plaats van op de kwaliteit van het leven. Komt dit voort uit de angst van de artsen, immers opgeleid om patiënten te genezen en wellicht bang om de dood met de patiënt te bespreken? Of is dit het resultaat van onze geef-nooit-op-mentaliteit? Is doorbehandelen het gevolg van onze angst voor het onbekende? Een manier om het onvoorspelbare verloop van een dodelijke ziekte te bezweren? Staat die controledrang, verpakt in behandelschema’s, de kwaliteit van de laatste levensfase in de weg? Met o.a. Prof. dr. Egbert Smit (hoogleraar longziekten en longarts VUmc en Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis), Geeske Hendriksen (ervaringsdeskundige en initiatiefneemster Trainingsprogramma 'De dood en de dokter'), Melanie van ’t Hof  (ervaringsdeskundige en auteur ‘De afgekeurde lever, zoektocht naar overleving'), dr. Jan Anne Roukema (oncologisch chirurg en hoogleraar Kwaliteit van leven, Tilburg University) en Menno de Bree (filosoof en medisch ethicus, Rijksuniversiteit Groningen). (On) gezonde angst
Preventieve medische screenings, health checks, meetsystemen en total-bodyscans moeten onze gezondheidsrisico’s zoveel en zo vroeg mogelijk voor ons vaststellen. De angst om de controle over onze gezondheid te verliezen wordt bezworen door medisch onderzoek en veelvuldige controles, gevolgd door zo vroeg mogelijke interventie.

De keuzevrijheid van patiënten – van zwangere vrouwen tot terminaal zieken – lijkt onder druk te staan door onze algehele behoefte aan een 0-risicosamenleving. Voegt deze uitdijende medische bemoeienis waarde toe aan de kwaliteit van ons leven? Of is ze slechts een toverformule om onze angst te bezweren? Dit programma is deel van een drieluik. Klik hier voor het programma De geboortezorg en hier voor De preventieparadox.