TV NL EN

(On)gezonde angst: De preventieparadox

DUUR
120 minuten

'De preventieparadox' is de tweede aflevering in een drieluik over de rol van angst en risicomijding in de zorg. Georganiseerd in samenwerking met 'Optimale zorg-Dappere Dokters', artsenfederatie KNMG, huisartsenkring Amsterdam en Het Parool. Gemist? Video's komen online via De Balie TV en De Balie Vimeo. Preventieve screenings zijn ‘booming business’. De groeiende populariteit van total-bodyscans, health checks, diagnostische tests en grootschalige bevolkingsonderzoeken lijkt voort te komen uit ons verlangen om het leven risico-vrij te maken. Al dat meten en monitoren is erop gericht om mogelijke, toekomstige ziektes vroegtijdig vast te stellen en te voorkomen. Met Pim van Gool (voorzitter Gezondheidsraad), Luc Bonneux (epidemioloog en columnist Medisch Contact), Annelien Bredenoord (medisch ethicus en kandidaat Eerste Kamer D66) Marc van Mil (biomedisch wetenschapper) en Thomas Nys (filosoof) onderzoeken we de voor- en nadelen van preventief screenen. Weegt het voordeel van ‘vroeg weten’ wel op tegen het nadeel van over-diagnose en overbehandeling? En welke effecten hebben deze tests op ons idee van ‘ziekte’? Met de toenemende vraag naar screenings nemen ook de kosten toe. Maar gaat het hier alleen om een kosten-vraagstuk of ook om een cultureel vraagstuk?

Moderator: Katinka Baehr (On) gezonde angst
Preventieve medische screenings, health checks, meetsystemen en total-bodyscans moeten onze gezondheidsrisico’s zoveel en zo vroeg mogelijk voor ons vaststellen. De angst om de controle over onze gezondheid te verliezen wordt bezworen door medisch onderzoek en veelvuldige controles, gevolgd door zo vroeg mogelijke interventie.

De keuzevrijheid van patiënten – van zwangere vrouwen tot terminaal zieken – lijkt onder druk te staan door onze algehele behoefte aan een 0-risicosamenleving. Voegt deze uitdijende medische bemoeienis waarde toe aan de kwaliteit van ons leven? Of is ze slechts een toverformule om onze angst te bezweren?

Dit programma is deel van een drieluik. Klik hier voor het programma De geboortezorg en hier voor Controle over de dood.