TV NL EN

Ontwikkelingssamenwerking 2.0

DUUR
120 minuten

Video-On-Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. Hoe kunnen we zorgen dat we met ontwikkelingssamenwerking écht een verschil maken? Waar aan de ene kant overheden bezuinigen, springen tegelijkertijd filantropen als Mark Zuckerberg en Bill Gates in het gat dat wordt achtergelaten. Maar hoe zien die nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking eruit? En, een vraag die steeds meer gesteld wordt, wat hebben we daar zelf aan?

In De Balie onderzoeken we – onder leiding van Marcia Luyten – met de Canadese schrijfster Linsey McGoey, journaliste Linda Polman, The Climate Group-directeur Mark Kenber e.a. de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Linsey McGoey
In haar boek No such thing as a free gift onderzoekt de Canadese sociologe en schrijfster Linsey McGoey hoe ontwikkelingshulp ‘big business’ is geworden. McGoey deed als eerste een groot onderzoek naar de Bill & Melinda Gates Foundation en keek hoe de stichting de rol van overheden overneemt. In De Balie spreekt McGoey over de voor- en nadelen van deze filantropische kapitalisten. Want ja, Bill Gates doet fantastisch werk met zijn stichting, maar uiteindelijk blijft de vraag welke belangen leidend zijn bij filantropische beslissingen.

Mark Kenber
De econoom Mark Kenber is directeur van de Britse non-profitorganisatie The Climate Group. In India hebben dankzij het Bijli-project inmiddels 60.000 mensen toegang tot betaalbare en milieuvriendelijke off-grid elektriciteit. Project Bijli laat zien dat het mogelijk én economisch aantrekkelijk is mensen aan te sluiten op micro-grids: kleine, lokale energienetwerken bestaande uit zonnepanelen, LED lampen en opladers voor telefoons en kleine apparaten. Kenber vertelt hoe The Climate Group samenwerkt met lokale overheden, maar vooral ook direct naar de mensen zelf probeert te gaan. Linda Polman
Linda Polman baarde veel opzien met haar boek De Crisiskaravaan. Polman beschrijft hoe de hulpindustrie is uitgegroeid tot de vijfde economie ter wereld en werkt zoals een markt van vraag en aanbod. Wat te doen als de concurrentie tussen NGO’s zo groot wordt, dat het eigenbelang de hulpverlening in de weg staat? Hoe kunnen we ontwikkelingshulp verbeteren? En wat is de rol van de overheid daarin. Alexander Kohnstamm
Kohnstamm is directeur External Affairs van PharmAccess, een non-profitorganisatie die hiv/aids-behandeling en algemene basisgezondheidszorg in ontwikkelingslanden ondersteunt, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara. PharmAccess probeert zowel met privaat geld als met lokale overheden samen te werken. Hoe werkt dat?  Moderator: Marcia Luyten
Marcia Luyten is een Nederlands econoom, journaliste en televisiepresentatrice. Momenteel is ze één van de presentatoren van het programma Buitenhof. Dit programma is een samenwerking met De Nationale Postcode Loterij en The Climate Group Redactie: Tim Wagemakers (De Balie)

     How can development aid really make a difference? In times when governments reduce their spending on development aid, philantrocapitalists as Mark Zuckerberg and Bill Gates step up a notch. But what are these new forms of development work? And, a question that’s asked more frequently, what’s in it for us? Led by journalist Marcia Luyten we’ll investigate the future of development aid; with renowned guests such as the sociologist Linsey McGoey, journalist Linda Polman and CEO of the Climate Group Mark Kenber. Linsey McGoey
In No Such Thing as a Free Gift, author and academic Linsey McGoey investigates how development aid has become ‘big business’, paying particular attention to the Bill and Melinda Gates Foundation. McGoey will speak about the advantages and disadvantages of philantrocapitalism. Because as large charitable organizations replace governments as the providers of social welfare, their largesse becomes suspect. Mark Kenber
The economist Mark Kenber is the CEO of The Climate Group, a British non-profit organization. One of their projects, the Bijli-project has provided energy access to 60.000 people across India. The Bijli-project shows The Climate Group is delivering this project by working with local delivery partners across three different off-grid electrification models (hand-held lights, home-lighting systems and micro-grids). Kenber will discuss how The Climate Group aims to work together with local governments, while at the same time tries to reach the people directly. Linda Polman
In her book War Games (Dutch: De Crisiskaravaan) journalist Linda Polman shows how the humanitarian aid industry, the media and warmongers the world over are locked in a cycle of mutual support. What can we do when the competition between NGO’s becomes so big, that self-interests become more important than development aid? How can we improve development aid? And what should and can we expect from governments? Onno Schellekens
Schellekens is managing director of the non-profit organization PharmAccess. PharmAccess is active in the field of medical accounting, access to capital, health insurance and medical quality in developing countries. PharmAccess works with private capital as well as with local governments. How does that work? Moderator: Marcia Luyten
Marcia Luyten is a Dutch economist, journalist and currently the presenter of the weekly program Buitenhof. Language: English