TV NL EN

Oom Lucien, 1914

DUUR
90 minuten

Oom Lucien, 1914 Toneellezing
Belgische vluchtelingen in Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Lezing van een historisch toneelstuk van Philip Walkate door Theatergroep De Kale.
Zes acteurs uit Nederland en België dragen deze nieuwe tekst voor in de regie van Victor van Swaay. Oom Lucien, 1914 is een komedie met een serieuze ondertoon. In het najaar van 1914 vluchtten een miljoen Belgen voor het oorlogsgeweld naar Nederland. Velen kwamen terecht in ’Belgendorpen’ anderen bleven in de zuidelijke provincies gedurende de oorlog, zo ook in Zeeland. Lucien en Mathilde Marinx, twee welgestelde, katholieke en bourgondische Belgen vinden onderdak in het huis van de hardwerkende, protestantse en sober levende Leonard en Jacomina Melis op Walcheren.
Na een gastvrije ontvangst ontstaan er spanningen tussen de Vlamingen en de Zeeuwen door verschillende inzichten op het vlak van cultuur, geloof en gastronomie. Een risicovolle zakelijke overeenkomst tussen Marinx en Melis zorgt voor conflict en crisis, maar in november 1918 wordt vrede gesloten, ook tussen beide families. Met: Celia van den Boogert, Vera Mann, Hymke de Vries, Vastert van Aardenne, Ron Cornet en Stijn Westenend. Zie ook: www.theatergroepdekale.com en www.philipwalkate.com