TV NL EN

Passend Onderwijs in Amsterdam

DUUR
120 minuten

Passend Onderwijs in Amsterdam, wat verandert er volgend schooljaar voor mijn kind?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Na de zomervakantie van 2014 begint het eerste schooljaar waarin het Passend Onderwijs in werking zal zijn. Doel is dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan – zonder stijgende kosten, er zijn ook financiële overwegingen geweest om Passend Onderwijs in te voeren. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Wat verandert er?
Scholen krijgen zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedures te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Maar hoe wordt dit nu georganiseerd in Amsterdam? Hoe zien scholen dit zelf? En wat betekent dit voor uw kind en welke invloed heeft u als ouder? Op deze en andere vragen hopen wij u op 20 januari een antwoord te kunnen geven. En misschien hebben uw vragen nog invloed op de verdere uitwerking van de plannen voor het Passend Onderwijs in Amsterdam.

Programma

20.05 uur zaal open, inloop
20.15 uur Passend Onderwijs in Amsterdam: zo wordt het!
21.00 uur wat voor invloed heb ik als ouder?
21:10 uur pauze
21.30 uur wat voor deskundigheid is nodig van scholen èn van ouders?
21.45 uur hoe verloopt de overstap van speciaal (basis)onderwijs naar voortgezet onderwijs?
22.00 uur wat verandert er voor leerlingen die zelf geen passend onderwijs nodig hebben?
22.15 uur samenvatting en einde

Sprekers en ruimte voor vragen
De avond wordt gemodereerd door OCO met ondersteuning van een panel met medewerkers van Cliëntenbelang Amsterdam en MEE Amstel en Zaan. Tijdens ieder programmaonderdeel is gelegenheid tot het stellen van vragen.

In het programmadeel ‘Passend Onderwijs in Amsterdam: zo wordt het!’ zal Frits Otto, directeur van het Samenwerkingsverband Amsterdam VO (voortgezet onderwijs), zijn plannen presenteren en daarbij de belangrijkste begrippen uit het Passend Onderwijs toelichten. Daarbij komt ook de relatie met het speciaal onderwijs aan bod en de situatie van leerlingen die nu nog een ‘rugzakje’ krijgen.

Rob Naarden, interim-directeur van het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen PO (basisonderwijs), zal in een korte toevoeging uitleggen waar de situatie in het basisonderwijs afwijkt van die in het voortgezet onderwijs.

Een afvaardiging van de ondersteuningsplanraden (medezeggenschap op Passend Onderwijs) zal op 20 januari aanwezig zijn om te horen wat voor vragen er leven bij ouders.Voor de overige deelonderwerpen worden (ervarings)deskundigen uitgenodigd.

De toegang is gratis maar aanmelden is verplicht. Aanmelden kan via de volgende link:
http://www.onderwijsconsument.nl/aanmeldingsformulier-20-januari-2014/