TV NL EN

Paul Verhaeghe over autoriteit

DUUR
120 minuten

‘In ons verlangen naar autoriteit spreiden wij het bedje voor macht’, aldus klinisch psycholoog Paul Verhaeghe. Hebben traditionele gezagsdragers hun autoriteit verloren? De politiek en kerk zijn hun geloofwaardigheid kwijt, ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen en hiërarchische bedrijfsstructuren leiden tot onvrede bij werknemers. Moeten we niet op zoek gaan naar een nieuwe invulling van autoriteit? Terugvallen op oude gezagspatronen ontaardt dikwijls in de uitoefening van pure macht, terwijl we juist moeten leren macht en autoriteit gescheiden van elkaar te zien. Als maatschappij staan we op een wissel: gaan we richting macht of richting nieuwe autoriteit? In De Balie komt Paul Verhaeghe spreken over de nieuwe vorm van autoriteit: die vinden we niet meer in de kerk of de staat, maar juist in het kleine collectief, niet meer in het patriarchaat, maar in groepen die bottom-up en horizontaal zijn georganiseerd. Verhaeghe zal tevens in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit de politiek, de zorg en het bedrijfsleven die zijn bevindingen (avant la lettre) ter harte hebben genomen. Eliane Wiebenga zal een korte presentatie houden over 'Verbindend Gezag', een methode die in eerste instantie is ontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Hoofddoel is het doorbreken van de machteloosheid van ouders en hen te coachen naar een nieuwe vorm van gezag, gebaseerd op de principes van geweldloos verzet. Inmiddels is de visie en methode van 'verbindend gezag' ook vertaald naar en toegepast in het onderwijs en de residentiële jeugdzorg. Wim Heuvelman spreekt over de nieuwe invulling van gezag en autoriteit in het bedrijfsleven. Heuvelman is mede-oprichter van Finext, een consultancy bedrijf dat werkt volgens het Semler model, een democratische organisatiestructuur waarin werknemers over aanzienlijke zeggenschap beschikken met betrekking tot de bedrijfsvoering. Finext gaat uit van onderling vertrouwen, vakmanschap en intrinsieke motivatie. Controle- en regelmechanismen worden overbodig door de bevoegdheden die worden toegekend aan de zelfsturende teams.

Niesco Dubbelboer houdt een pleidooi voor democratische vernieuwing en het revitaliseren van het publieke debat. Dubbelboer is voormalig lid van de Tweede Kamer, directeur van Agora Europa en mede-oprichter van Meer Democratie, een nieuwe beweging die alle Nederlanders veel meer zeggenschap wil geven in de politiek en de samenleving. Meer Democratie voert actie voor invoering van bindende referenda en volksinitiatieven met eerlijke spelregels.

Moderatie: Thijs Kleinpaste Aanbevolen literatuur:   Autoriteit
auteur: Paul Verhaeghe

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. In dit boek bevraagt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn. Herstelpogingen van de vroegere autoriteit zijn tot mislukken gedoemd en verworden algauw tot vormen van pure machtsuitoefening. Als maatschappij staan we op een wissel: richting macht of richting nieuwe autoriteit. Lees meer Bestel dit boek      Geweldloos verzet in gezinnen
auteur: Haim Omer en Eliane Wiebenga

Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar en hulpverlener voor een dilemma. Of het nu gaat om geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om extreme angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met regelmaat wordt gepleit voor een 'hardere' aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer. Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van 'geweldloos verzet' waarin vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden gecombineerd.  Lees meer Bestel dit boek