TV NL EN

Pensioenroof

DUUR
120 minuten

Professor Joop Evers (TU Delft) zet beleidsmakers en burgers aan het denken. Hij is voorstander van een inventieve manier om met het geld in onze nationale mega-spaarpot van de pensioenen om te gaan. We kunnen, zo redeneert hij, vanaf morgen gelijk, in een relatief korte periode, 360 miljard van de collectief gespaarde pensioentegoeden inzetten om onze overheidsschuld af te lossen. Dat spaart 7 miljard per jaar uit aan kosten. Dat is dan extra geld voor onderwijs, infrastructuur, het stimuleren van de economie en het over night wegpoetsen van ons begrotingstekort. Is dit een reële optie? ‘Ja’, zegt Evers, ‘dat kan wanneer we simpelweg de afdracht van inkomstenbelasting in de betaalde premies direct terugsluizen naar de fiscus, in plaats van dat te doen bij de uitbetaling van het pensioen.’ Dus we innen nu de belasting over de pensioenen van morgen. Een slimme inventieve move of een typisch voorbeeld van onverantwoord graaien? Pensioenroof? Professor Raymond Gradus (Wetenschappelijk Instituut voor het CDA), geen onverdeeld voorstander van deze aanpak, zal ook zijn visie presenteren. Deze en andere – meer of minder conventionele – ideeën vormen de aanleiding voor het debat waarin de balans wordt opgemaakt hoe om te gaan met de mega-jackpot in de pensioenkassen. In Nederland zijn we trots op wat we zelf als het beste pensioenstelsel ter wereld beschouwen. Mede door onze enorme pensioenvoorziening zijn we een van de rijkste landen ter wereld. Toch zijn de pensioenen versoberd, gaan we de komende jaren structureel langer werken en lijkt de politiek nog lang niet klaar met het ‘hervormen’ van het stelsel. Toch is de verhouding tussen jonge en oudere deelnemers niet in balans. De jongeren krijgen te weinig rendement. Dat kan anders, door iedere deelnemer een eigen rekening te geven, waarop stortingen en de rendementen worden geboekt. De latere uitkering gaat naar verhouding, maar de verzekering blijft collectief. Onder leiding van journalist Rob Goossens (Das Kapital) gaan op 13 december opinion leaders met elkaar in debat over dit controversiële dossier. Wat moeten we doen om het systeem betaalbaar te houden? Gaan de jongeren überhaupt ooit nog iets terugzien van hun inleg? En wat kunnen we doen met de enorme berg geld in de pensioenpotten zodat we daar ook vandaag al optimaal van profiteren? Een discussie tussen prof. Joop Evers (TU Delft), prof. Raymond Gradus (CDA / Vrije Universiteit), Niki van Thiel (D66) en ondernemer Roel Praagman. De bijeenkomst wordt afgesloten met een half uur Q&A. Deze debatavond is een initiatief van Uitgeverij Van Praag (www.uvp.nl). Vragen met betrekking tot de inhoudelijke invulling van deze avond aub mailen naar debat@uvp.nl