TV NL EN

Pleidooi voor radicalisering: Dyab Abou Jahjah

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. We leven in een tijd vol onzekerheden: het kapitalisme verkeert in een crisis, de Europese solidariteit staat onder druk, steden ondergaan een ingrijpende demografische verandering en aan de grenzen van Europa voltrekt zich een humanitaire ramp. Het antwoord op deze problemen? Radicalisering! Deze opmerkelijke oplossing wordt aangedragen door Dyab Abou Jahjah die in zijn Pleidooi voor radicalisering pleit voor een radicale bevraging van de grondslagen van onze maatschappij.

Abou Jahjah zoekt juist aansluiting bij de radicale stemmen in het politiek-filosofische debat: om verandering mogelijk te maken pleit hij voor een meer fundamentele bevraging van de grondslagen van onze maatschappij. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen utopisch radicalisme, reactionair radicalisme en constructief radicalisme, waarbij hij kiest voor de laatste vorm. Pleidooi voor radicalisering is een aanval op de gevestigde politieke orde die, volgens Abou Jahjah, slechts streeft naar het behoud van macht en bestaande sociale structuren. Hij roept ons op om onze diepste politieke en morele vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. Is de natiestaat nog te handhaven? Zijn wij heden ten dage getuige van een cultuurclash of juist een klassenstrijd? Kunnen we de status quo (geweldloos) omver werpen? Tijdens deze avond maakt Dyab Abou Jahjah zich op radicale wijze sterk voor een fundamentele systeemverandering en gaat in debat met Paul Scheffer over (o.a.) rechtvaardige globalisering, het post-nationale tijdperk en de ‘commons’ als alternatief voor het kapitalisme.

Moderator: Bahram Sadeghi Dit programma komt tot stand in samenwerking met De Bezige Bij.